Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CEEPUS oktatói mobilitás | Budapesti Metropolitan Egyetem

CEEPUS oktatói mobilitás

A CEEPUSRÓL

 • A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok vagy tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatói körében hirdetik meg.
 • A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.
 • A METU szeretne aktívan részt venni a programban, melyhez elengedhetetlen az oktatók együttműködése, ezért akit érdekel a lehetőség és szívesen csatlakozna valamely hálózathoz, vagy létrehozna egyet kérjük, Zalán Sarolta (szalan@metropolitan.hu) kollégát a Nemzetközi Koordinációs Irodában.

Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások

 • Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. A METU idén először csatlakozik CEEPUS hálózathoz, melynek keretében több intézménybe is lehet pályázni. A hálózat neve és rövid leírása angolul: „Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”. Our network is aimed to enhance the teaching of Mathematics and Informatics, and develop the active methods of teaching and study.
 • A kapcsolódó pályázati felhívás ITT található. Benyújtási határidő: 2018. október 15.
 • Megpályázható intézmények:
  • Comenius University in Bratislava
  • University "Aleksandër Xhuvani" Elbasan

Hálózaton kívüli, freemover mobilitások

Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így a tavaszi szemeszterre van lehetőség.

Az oktatói mobilitás célja

 • 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben)
 • a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

A megpályázható időszak

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei

 • főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony
 • a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban
 • hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
 • CEEPUS országbeli állampolgárság*
 • a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással

*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében főállású oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény főállású oktatója (pl. munkaszerződés első oldala).

Az oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje

 • intézményi hálózati pályázati határidő: 2018. október 20.
 • elnyert intézményi hálózati mobilitás benyújtási határideje a tavaszi szemeszterre: 2018. október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: 2018. november 30.

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

Pályázás menete elnyert intézményi vagy freemover pályázat esetén

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

 • FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
 • Azon oktatóknak, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban kapott felhasználónevükkel és jelszavukkal bejelentkezve kiválasztaniuk a "register for mobility" opciót.

2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

3) Dokumentumok feltöltése:

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Freemover: 1 db Teacher’s Letter fogadólevél
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

 • Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)

Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

A Freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények

 • A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.
 • Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a Freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
 • Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé
 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept.
 • Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség

1. Online Mobility Report kitöltése:

 • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
 • A Mobility Report csak az online is elfogadott  - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!  
 • A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report - edit

2. Letter of Confirmation beszerzése:

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.
 • Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
 • Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a Freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat.  A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak Freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
 • A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz feltöltendő dokumentum:
 • Freemover Teacher’s Letter - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
 • A formanyomtatvány letölthető a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentummal nem helyettesíthető. A dokumentumot aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.
 • Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a Freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba („upload documents”) továbbítja őket a ceepus.info-n. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadólevelet a fogadóegyetemtől.
 • A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.
 • Freemoverek esetében online Letter of Confirmation nem érhető el. Kérjük, hogy a TKA honlapjáról letölthető sablont használják (Támogatott pályázóknak menüpont alatt).

HASZNOS LINKEK, ELÉRHETŐSÉGEK

Regisztráció után itt tudod feltölteni a pályázatodat:

 • később azt is nyomon követheted, hogy épp hol tart a pályázatod;
 • technikai kérdéseidre azonnali választ kapsz az „online support”-tól;
 • megtalálod a nemzeti CEEPUS irodák, az aktuális tanévben működő hálózatok és koordinátorok elérhetőségét;
 • az egyes tagországokról szerezhetsz hasznos információkat (ösztöndíjráták, vízum, egészségbiztosítás, stb.).

Letölthető dokumentumok