Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Belső pályázati alap | Budapesti Metropolitan Egyetem

Belső pályázati alap

A METU tudományos és oktatási tevékenységének támogatására, projektszemlélet kialakítását ösztönző, a tanszéki kezdeményezések támogatását lehetővé tévő belső pályázati rendszert alakított ki a PADME Alapítvány forrásainak felhasználásával. A kisértékű, de nagy adminisztrációs igényű pályázatok helyettesítésére kidolgozott rendszerben az Egyetem tanszékei egyedi vagy több tanszék együttműködésével kidolgozott projektekkel pályázhatnak. A rendszerben a METU tanszékei/intézetei versenyeznek egymással a forrásokért, az egyenlő hozzáférés és a megvalósuló projektek támogatásának biztosítása mellett. A pályázatok kapcsán elvárás, hogy a METU stratégiai céljai, illetve az ehhez szükséges fejlesztési lépések megvalósítását támogassák. A rendszer csökkentett pályázati és végrehajtási adminisztrációval, belső marketing és PR támogatással valósul meg, biztosítva a projektek láthatóságát. A pályáztatási folyamat megvalósítását, a megvalósítás pénzügyi menedzsmentjét, beszerzési feladatait a Fejlesztési Igazgatóság, szakmai menedzsmentjét, szervezési feladatait a pályázó tanszékek látják el. A pályázatokról a szintén új, az Egyetem szakmai vezetőiből álló Pályázati Bizottság dönt. Az elmúlt év során összesen 21 pályázatot nyújtottak be munkatársaink, melyből 6 sikeresen megvalósult és 8 jelenleg is folyamatban van. 

A projektek szervesen hozzájárulnak az Egyetem együttműködéseihez, külföldi vendégoktatókat hoz a METU-ra, hallgatóinknak és oktatóinknak lehetővé teszi külföldi tanulmányutak megszervezését, és kutatási programokat is finanszíroz. A pályázati rendszer alapjain indul el 2023-ban a METU Tudásközpont publikációkat támogató pályázati rendszere is.