Bejelentkezés felsőbbéveseknek GYIK

Minden félév elején szükséges bejelentkeznem?

Igen, minden félév elején az online bejelentkezési időszakban szükséges nyilatkoznod arról, hogy az adott félévben kívánod-e folytatni a tanulmányaidat (aktív hallgatói státusz), vagy pedig szüneteltetnéd azokat (passzív hallgatói státusz). Nyilatkozni a Neptun rendszeren keresztül tudsz.

Be tudok-e jelentkezni, ha van lejárt tartozásom?

Nem, addig, míg az intézmény felé fennálló tartozásaidat (tandíj, könyvtár, IT) maradéktalanul nem teljesíted, addig a bejelentkezésre nincs lehetőség.

Hol tudom megtekinteni, hogy van-e bármilyen tartozásom?

A Neptun rendszerben a pénzügyi adatoknál tekintheted meg jelenlegi tartozásaidat. Minden tételt teljesített tételként kell látnod.

Mikor kell megfizetnem a tandíjat?

A bejelentkezést követő 24 órában a tandíj (angol képzés esetén az idegennyelvi hozzájárulás) kiírásra kerül, amit a Neptun rendszer pénzügyi adatainál tudsz ellenőrizni. Tárgyfelvételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a tandíj legalább 50%-a (idegennyelvi hozzájárulás 100%-a) és az egyéb szolgáltatások díja kiegyenlített tételként szerepel.

Nem tartok igényt az egyetem által biztosított egyéb szolgáltatásokra (sms-szolgáltatás /kedvezményes fénymásolás stb). Mi a teendőm?

Abban az esetben, ha Állami támogatott/Állami ösztöndíjas képzésben veszel részt, akkor az egyéb szolgáltatásokról a Neptun rendszerben az Egyéb szolgáltatási díj lemondási kérelem beadásával az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt van lehetőséged.

A tandíjamat a cégem fizeti/diákhitelből szeretném rendezni, ebben az esetben mit kell tennem?

Kérjük, hogy olvasd el a Bejelentkezési tájékoztatót, melyet a Coospacen megtalálsz, vagy a Pénzügyekkel kapcsolatos GYIK összefoglalót.

Több szakon is tanulok, elég csak az egyik szakra vonatkozóan megtennem a bejelentkezést?

Nem, minden szakra külön-külön be kell jelentkezed.

Hogyan tudok bejelentkezni, ha előző félévben aktív/passzív voltam?

A Neptun rendszerben a „Ügyintézés/ Beiratkozás/ Bejelentkezés” útvonalon tudod bejelölni, hogy a következő félévet aktív, vagy passzív státuszban szeretnéd-e folytatni.

Elfelejtettem bejelentkezni a megjelölt bejelentkezési határidőig. Van lehetőségem még jelentkezni?

Amennyiben a bejelentkezési időszakban nem állítod be állapotodat, kizárólag határidőn túli bejelentkezéssel tudod aktiválni magad, a NEPTUN rendszeren keresztül külön eljárási díj ellenében. A különeljárási díjat központilag írjuk majd ki részedre. Ebben az esetben a tandíj befizetés határideje az aktiválástól számított 2. hét vége.

Mennyi passzív félévem lehet?

Egymást követően maximum két passzív félév lehetséges, ezt már minimum egy aktív félévnek kell követnie. Utána ismételten maximum egymást követően két passzív félév lehet. Amennyiben több, mint két, egymást követő passzív féléved van, az Egyetem megszüntetheti a jogviszonyodat.

Két egymást követő passzív félév után további passzív félévet szeretnék kérni, hogyan tudom ezt megtenni?

A Neptun rendszerben egymást követően két passzív félévet tudsz beállítani a bejelentkezési időszakban. Amennyiben már a harmadikat kérnéd, a „3.4.5. passzív félév engedélyezése” kérelmet tudod benyújtani a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüponton belül. A kérelem beadásához szükséges csatolnióod egy igazoló dokumentumot, mely indokolja a passziválási kérésed. A 3.4.5. passzív félév szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt engedélyezhető, ami miatt a hallgató önhibáján kívül nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek. A kérelemben jelöld meg a passziválás várható időtartamát.

A passzív félév utáni aktiválási kérelmem beadása után van még további teendőm?

Igen van. Miután tájékoztatást kaptál még a tárgyfelvételi időszak előtt a sikeres aktiválásról, a tárgyfelvételi időszakban szükséges felvenned a tárgyaidat az adott félévre. Amennyiben ennek nem teszel eleget, a félévét automatikusan passziváljuk.

Ha már aktiváltam magam, de sajnos mégsem tudom vállalni a félévet, ezért inkább passzív státuszt szeretnék kérni, mi a teendőm?

Az online bejelentkezési időszakban egy alkalommal van lehetőséged a Neptun rendszerben módosítani a státuszodon.

Ha a Neptunban passzív státuszt jelöltem meg, de szeretném inkább mégis aktiváltatni a félévemet, mi a teendőm?

Az online bejelentkezési időszakban egy alkalommal van lehetőséged a Neptun rendszerben módosítani a státuszodon.

Ha már lejárt az online bejelentkezési időszak és aktiváltam a félévem, tudok még ezen változtatni? Lehetek passzív féléven?

Amennyiben lejárt már az online bejelentkezési időszak, akkor kerül a Neptunban megnyitásra az „Állapotváltás visszavonása kérelem”, amelyet az űrlapon megjelölt beadási határidőig nyújthatsz be, kérve a passziválást. Az ’Állapotváltás visszavonása’ kérelem űrlap különeljárási díja 6 000 Ft, amely beadáskor generálódik.Ha már kifizetted a tandíjat, akkor a befizetett tandíj összege visszautalásra kerül, de számolnod kell a visszautalással járó kezelési költséggel. 

Amennyiben a 2018/2019 1 félévére vonatkozóan szeptember 1. és szeptember 15. között adod be az „Állapotváltás visszavonása” kérelmet, úgy a féléves tandíjadnak 10%-át kezelési költségként levonjuk a befizetett tandíjrészletéből, a fennmaradó összeget pedig visszautaljuk. 

Szeptember 15. utáni passziválás esetén a tandíj első részletét már nem áll módunkban visszatéríteni.

Az online bejelentkezési időszakban passzív státuszt állítottam be a félévre, vagy nem nyilatkoztam sehogy a félévemről. Tudok még ezen módosítani az online bejelentkezési időszak lejárta után?

Igen, kizárólag a Határidőn túli bejelentkezés időszakban (tanév rendje szerint) tudod aktiválni magad a Neptunon keresztül 6 000 Ft különeljárási díj ellenében. 

Mi történik abban az esetben, ha a tandíjamat fizetem késedelmesen? 

Ha késedelmesen fizetsz, akkor a fizetési határidőtől számított két hétig 6 000 Forint mulasztási díjat, majd ha még később fizetsz, további 10 000 Forint mulasztási díjat számolunk fel.

Ha határidőn túl aktiválsz, az aktiválás napjától számított 14. nap lesz a fizetési határidőd. Aki késedelmesen fizet, annak az első két hétben 6 000 Forint mulasztási díjat, ha még később fizet, további 10 000 Forint díjat mulasztási számolunk fel. Ebben az esetben azonban továbbra is számolnod kell még a késedelmes aktiválás díjával is, ami 6 000 Ft.

Mi történik, ha nem jelentkezek be az adott félévre?

A bejelentkezési kötelezettségüket nem teljesítő hallgatók státuszát az Egyetem hatályos szabályzata alapján a Tanulmányi és Ügyfélszolgálati Igazgató passziválja.

Abszolvált hallgató vagyok, de még nem Záróvizsgáztam. Szükséges bejelentkeznem a következő félévre?

Amennyiben már csak a Záróvizsgád van hátra és minden előírt kredit teljesítésre került, nem kell bejelentkezned a következő félévre, hiszen a jogviszonyod az abszolválással egyidejűleg megszűnik. A következő félévben ennek megfelelően tandíjat sem kell fizetned.