Adatvédelmi tájékoztató


Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.

Az adataid megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Konkrét állásajánlat esetén munkatársaink megkereshetnek a megadott elérhetőségeiden.

 Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő az álláskeresők részére az állásajánlatokat bemutassa, és lehetőséget biztosítson jelentkezésre, megpályázásukra.

E-mail címedre hírlevelet küldünk, amely a képzettségednek, adottságaidnak és igényeidnek megfelelő állásajánlatokat, valamint a saját hirdetéseinket, ajánlatainkat tartalmazza. Amennyiben a hírlevélről le szeretnél iratkozni, azt a hírlevél alján található linken megteheted, vagy leiratkozási kérelmedet e-mailen is elküldheted az allas@metropolitan.hu címre.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a Budapesti Metropolitan Egyetem (e-mail cím: allas@metropolitan.hu székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. intézményi azonosító száma: FI33842  

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

a) azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)
b) elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)
c) nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület
d) önéletrajz

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezésed esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulásoddal és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általad megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot.

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a) Az általad részünkre megadott személyes adatok. Személyes adataidat megadhatod a honlapunkon történő regisztráció során, vagy adataidat (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatod részünkre. A Budapesti Metropolitan Egyetem számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b) Az általad nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook profil).

c) Az általad harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat.

Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adataidat a toborzásért felelős részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén.

A rendszerben tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és - amennyiben profilod továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik - a potenciális csoportok részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését az allas@metropolitan.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Adatfeldolgozók

Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők:

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben a Budapesti Metropolitan Egyetem gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet az allas@metropolitan.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Adatkezelési tisztviselő

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

A tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapunkon. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.