a könyvtárról

KÖNYVTÁRAINK:

 

Küldetésnyilatkozat

A Budapesti Metropolitan Egyetem Könyvtára az intézmény szerves része, gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, információs rendszerével, szakmailag jól felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető fontosságú intézménye. Küldetése az Egyetem széleskörű oktatási és kutatási tevékenységének szolgálata, az élethosszig tartó tanulás információs bázisának megteremtése. Tevékenységét mindenkor az Egyetem stratégiájában megfogalmazott általános célokhoz igazítja, szolgáltatásait az intézményben folyó oktatási tevékenység igényei szerint alakítja. 


A könyvtár a céljai eléréséhez 

  • biztosítja a képzésekhez szükséges szakirodalmak elérhetőségét,
  • segíti intézmény oktatási tevékenységét,
  • honlapján online elérhető hasznos tartalmakat tesz közzé a használóknak,
  • tréningeket tart a hallgatóknak digitális írástudásuk fejlesztéséhez, elősegíti az e-kultúra terjedését,
  • fejleszti idegen nyelvű adatbázis-szolgáltatásait
  • online hozzáférhető útmutatókat készít az adatbázisokhoz,
  • saját adatbázisaiban gyűjti, feltárja és a használók rendelkezésére bocsátja a hagyományos és nem hagyományos dokumentumokat, információforrásokat,


Jövőképe: Olyan felhasználóbarát környezet és szolgáltatási kínálat működtetése, amely alkalmas az információszerzés és –feldolgozás módszereinek elsajátítására, a képzések információs forrásainak gyakorlására.  


Munkatársaink

Bánhegyiné Kollár Kornélia
könyvtárvezető
nelli@metropolitan.hu

Bunda László
bunda@metropolitan.hu

Juhász-Barják Anna
ajuhasz@metropolitan.hu

Kissné Aftin Katalin
kaftin@metropolitan.hu

Klincsok Tamás
tklincsok@metropolitan.hu

Nagyné Herczeg Bernadett
bherczeg@metropolitan.hu

Török Gabriella
gtorok@metropolitan.hu

Vargáné Nánási Mária
mvargane@metropolitan.hu