GYIKA szakirányú továbbképzés is diplomát/ másoddiplomát adó képzés? 01.

A szakirányú továbbképzéseinkre alap-, vagy mesterfokozat, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséget biztosító oklevéllel lehet jelentkezni, és általában a már meglévő diplomára épülő, mélyebb szaktudást biztosító szakirányú képzettség szerezhető.

A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél nem emeli a korábbi végzettség szintjét, a szakirányú továbbképzésnek önálló végzettségi szintje nincs.

Tehát ez posztgraduális képzés, amely a diplomával rendelkezők számára kínál fejlődési továbbtanulási lehetőséget, épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira, és a munkaerőpiac elvárásaira is reagál.

Jelentkezhetek abban az esetben, ha már leállamvizsgáztam, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam meg a diplomámat? 02.

Sajnos ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok (NFTV. 40.§ (5) ) értelmében nem adhat be jelentkezést, mivel a jelentkezés feltétele a meglévő diploma, oklevél.

Nftv. 40. § (5) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

Külföldi oklevél esetén mi a teendőm:

Külföldön szerzett oklevél esetén a hivatalos fordítást (tanúsítvánnyal és pecséttel ellátott dokumentum) is szükséges csatolni és a beiratkozásra magával hozni.

Felsőfokú OKJ végzettségem van, jelentkezhetek szakirányú továbbképzésre? 03.

Sajnos ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok (NFTV. 40.§ (5) ) értelmében nem adhat be jelentkezést, mivel a jelentkezés feltétele a meglévő diploma, oklevél.

Nftv. 40. § (5) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

Mi a teendőm, ha diplomámat külföldön szereztem? 04.

Felsőfokú OKJ végzettségem van, jelentkezhetek szakirányú továbbképzésre?

Külföldi diploma esetén annak hivatalos vagy hiteles  fordítására is szüksége lesz, melyből megállapítható iskolai végzettsége és szakképzettsége. Hivatalos fordítást fordítási tanúsítvánnyal rendelkező fordítók készítenek, és látják el a dokumentumot pecsétjükkel.

Hiteles fordítást kizárólag az OFFI ( Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.)) állíthat ki.

A fordítást eredetiben legkésőbb a beiratkozáskor szükséges bemutatni.

Diplomájának másolatát ebben az esetben is kérjük, küldje el a jelentkezéskor, annak igazolásaként, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

Hogyan tudok jelentkezni? Mi a jelentkezés menete? 05.

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével tud a honlapunkon: https://www.metropolitan.hu/tovabb/szakiranyu-tovabbkepzesek/online-jelentkezesi-lap

Fontos tudnia, hogy jelentkezése csak akkor lesz végleges, ha eljuttatta számunkra diplomájának másolatát, valamint a felvételi eljárás díját, azaz 25 000 Ft-ot átutalta az egyetem számára, melyet majd a beiratkozás során a képzési díjba beszámítunk.

  1. Utalja át a 25 000 Ft-os díjat az Egyetem,  FHB: 18203332-06007572-40010093 számú számlájára.
  2. A megjegyzés rovatban tűntesse fel a saját nevét, a szak nevét, amelyre jelentkezett, illetve céges finanszírozás esetén munkáltatója pontos megnevezését.
  3. Ha a költségtérítést az Ön munkáltatója fizeti, akkor egy cégszerű aláírással ellátott szándéknyilatkozatot kérünk arról, hogy a cég vállalja a felvételi eljárás díját és a képzés költségeit, és azt a Metropolitan Egyetem számlájának kézhezvétele után átutalja. Felhívjuk figyelmét, hogy a költségtérítésről a céges számlát csak a beiratkozást követően tudjuk kiállítani.
  4. A felvételi eljárási díj befizetéséről szóló átutalási bizonylatot másolatát, illetve céges fizetés esetén a szándéknyilatkozatot a szakirany@metropolitan.hu e-mail címre kérjük elküldeni, diplomamásolatával együtt.
További teendőiről a befizetésről szóló bizonylat beérkezése után e-mailben tájékoztatjuk, legkésőbb az oktatás kezdete előtt egy héttel.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelentkezésétől eláll, a felvételi eljárási díj visszafizetése nem áll módunkban.

Mit kell tudni a fizetési feltételekről? 06.

Jelentkezése akkor válik érvényessé, ha a jelentkezést követően, az oktatás kezdete előtt, legkésőbb a jelentkezési határidőig átutalta a felvételi eljárási díjat.

A szakirányú továbbképzés önköltséges, állami támogatás nem vehető igénybe. Egy csoport akkor indítható, ha a jelentkezők létszáma biztosítja a szakirány működési költségeit a képzés végéig, ezért az indításról az  oktatási vezérigazgató helyettes dönt a beérkezett megbízható adatok és az ezekre épülő számítások alapján. Az on-line jelentkezés önmagában nem elegendő, számunkra csak tájékoztató jellegű. A Metropolitan azoknak a jelentkezésével számol, akik az oktatás kezdete előtt, legkésőbb a jelentkezési határidőig befizették a felvételi eljárási díjat és megfelelnek a felvételi feltételeknek. Ezért kérjük, hogy a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását, a felsőfokú végzettségüket és szakképzettségüket igazoló a diploma másolatát küldjék el a
szakirany@metropolitan.hu címre. A felvételi feltételeknek való megfelelésről és a jelentkezés elfogadásáról emailben tájékoztatást küldünk.

 Az indulásról szóló döntést az elfogadott jelentkezések és a beérkezett befizetések száma alapján hozzuk meg. Amennyiben a szakirány nem indítható, ezt az összeget visszautaljuk.

Ha a költségtérítést nem a hallgató fizeti („privát befizetés”), hanem a hallgató munkáltatója („céges befizetés”), akkor más az eljárás.

A felvételi eljárás díja befizetése és a felvételi feltételeknek való megfelelőség igazolásán túl céges befizetés esetén kérünk egy céges aláírással ellátott szándéknyilatkozatot arról, hogy a cég vállalja dolgozójának képzési költségét, amit a Metropolitan számlájának kézhezvétele után átutal.

A felvételi eljárás díját ebben az esetben is a jelentkező fizeti azzal a különbséggel,  a megjegyzés rovatban a saját neve, a szak megnevezése (amelyre jelentkezett) mellett kérjük, tüntesse fel a cég, azaz a képzés finanszírozójának a nevét is.

Tehát céges befizető esetében az online jelentkezés, a felvételi feltételeknek való megfelelés igazolása ( diplomamásolat)  és a céges szándéknyilatkozat teszi érvényessé (kattintson a letöltésért!) a jelentkezést.

A nyilatkozatot, a befieztés igazolást és a diploma másolatot kérjük szkennelt formában a
szakirany@metropolitan.hu e-mailcímre, eljuttatni legkésőbb a jelentkezési határidőig.

Lehetséges-e részletben fizetni a költségtérítést? 07.

A költségtérítés befizetésének teljesítése a hallgató választása szerinti két részletben is történhet.

Az 1. szemeszter költségtérítés összegének a felét a felvételt követően, legkésőbb a beiratkozásig kell beérkeztetni – ld. GYIK. kérdés. A második részlet a vizsgaidőszak előtt három héttel, a tárgyfélév vizsgajelentkezési időszaka előtti napig esedékes.

A felsőbb szemeszterek költségtérítése is fizethető két részletben. Ebben az esetben az első részlet – amely a költségtérítés összegének legalább a fele + az egyéb szolgáltatások díja – a bejelentkezési időszak végéig, a második részlete a vizsgaidőszak előtt három héttel, a tárgyfélév vizsgajelentkezési időszaka előtti napig esedékes.

Céges befizetés esetén nincsen lehetőség részletfizetésre.

 

Diákhitelből lehet fizetni a költségtérítés díját? 08.

Igen, van lehetőség a díjat diákhitelből fedezni. A felvételi eljárási díjat abban az esetben is be kell fizetni, ha a képzést diákhitelből szeretné fedezni. Ebben az esetben a hitel összegénél a felvételi eljárási díjjal csökkentett összeget kell figyelembe venni az első félév esetében.

Diákhitelről bővebben az alábbi linken olvashat: https://etr1.metropolitan.hu/ETR/Dokumentumtar/ListMappaTartalom?doktar_id=2769041

 

Diákhitellel kapcsolatos további kérdéseire a hallgatói Információs Központ munkatársai tudnak válaszolni:

Hallgatói Információs Központ:
Tel: (06 1) 273 2467

Lehet-e kedvezményt igénybe venni? 09.

Igen esetenként van lehetőség kedvezmény igénybevételére.

Ilyen kedvezmény lehet a nálunk végzettek számára, a záróvizsgán átadott kupon, melynek lejárai idejéről és mértékéről a kuponon találnak információt.

További kedvezményekről az egyes szakok leírásban találnak információt.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a képzés teljes ideje alatt csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, a kedvezményre való jogosultságot a jelentkezéskor jelezni, a beiratkozáskor igazolni szükséges.

Kérhető-e adókedvezmény a költségtérítésből? 10.

Nem, a jelenlegi jogszabályok magánszemély részére ezt nem teszik lehetővé.

Hány szakirányú továbbképzési szakra lehet jelentkezni? 11.

Nincs korlát, bármennyi képzésre be lehet adni a jelentkezést. Egyszerre azonban csak egy szakot tud végezni, tekintettel arra, hogy az oktatási napok 90%-ban lefedik egymást.

Fontos tudnia, hogy jelentkezése akkor válik véglegessé bármelyik szakon, ha a felvételi eljárási díjat az adott szak vonatkozásában befizette. A befizetéskor a közleményben minden esetben fel kell tüntetni, hogy mely szakra vonatkozik a regisztráció.

Mely napokon van az oktatás? 12.

Az oktatás hallgatóink igényeihez igazodóan levelező rendszerű, péntekenként (16.30 – 20.10) és szombatonként (08.40-16.30 között) zajlik. Egyes szakirányú továbbképzéseknél ettől eltérhet az oktatási nap, erről az adott képzés oldalán olvashat.

Mennyit lehet hiányozni az órákról (szakirányú továbbképzés)? 13.

Az órákon jelenléti íveket vezetnek, amelyeken az EHA kód alapján szerepelnek a résztvevők. Maximálisan az órák 50%-ról lehet hiányozni A hiányzás mértéke tantárgyanként értendő.

Hogyan működik a tantárgyelismerés? 14.

Tantárgyelismerésre abban az esetben kerülhet sor, ha a szakvezető a szak képzési programjában meghatározottak szerint a más intézményben teljesített – kreditet eredményező – ismeretanyag elsajátítása alapján elismeri a teljesített tantárgy elvégzését az érintett hallgató részére. Ebben az esetben a korábban megszerzett érdemjegy átvitelére is sor kerül.

A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, legalább 75%-os ismeretanyag egyezése esetén – melyet kizárólag hivatalos tantárgyi tematika és leckekönyv másolat alapján,–, annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek.

A tantárgy-elismerési kérelemét a beiratkozást követően tud benyújtani, annak elbírálásáig a a kérelemben érintett tantárgyak foglalkozásait látogatni köteles, illetve a folyamatban lévő tanulmányi kötelezettségek teljesítésére is kötelezett. A tantárgy-elismerési kérelem elbírálásánál öt (5) évnél nem régebbi teljesítést tudjuk figyelembe venni.

Az elektronikus kérelemhez Csatolandó dokumentumok az indexmásolat és a hivatalos részletes tantárgyi tematika.

Hány fős csoportok vannak? 15.

Csoportjaink kis létszámúak, a kiscsoportos jelleg biztosítja az oktatás gyakorlatiasságát.

Hogyan segíti az Egyetem a szakirányú továbbképzésben résztvevők tanulmányait? 16.

Mivel hallgatóink többsége munka mellett vesz részt a képzésben, ezért az oktatás szombaton egész nap, esetenként pénteken délután 16.30 órától zajlik. A vizsgák is lehetőség szerint péntek délutáni és szombati időpontokban vannak, egyes szakoknál hét közben, esti időpontban. Az időbeosztás mellett letölthető előadás anyagokkal, segédanyagokkal, elektronikusan leadható feladatokkal, dolgozatokkal segítjük hallgatóinkat.

Tanulmányi szolgáltatásaink a szombati napokon is igénybe vehetőek: tanulmányi ügyintézés, könyvtár, jegyzetbolt, fénymásoló, számítógép használat.

Diákigazolvány igényelhető-e? 17.

Igen, levelező tagozatos diákigazolványt igényelhet minden beiratkozott hallgatónk.

További információkat a beiratkozási tájékoztatónkban fog találni.

További kérdéseim esetén hová fordulhatok? 18.

Amennyiben még nem hallgatónk:

Telefonon
Szakirányú Továbbképzési Központ: (06 1) 398 6812 vagy (06 1) 398 6815
(Hétfő-Péntek: 08.00-16.00)

E-mailben
szakirany@metropolitan.hu

Személyesen
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Fő épület 314-es iroda

Beiratkozott hallgatóink:
a Hallgatói Információs Központ elérhetőségein tehetik fel kérdéseiket.