Eseménynaptár.  

Minőségirányítás

A Budapesti Metropolitan Egyetem minőségközpontú irányítási rendszert alkalmaz. 

A Szervezeti és Működési Rend 8. számú mellékleteként a Minőségirányítási Kézikönyv összefoglalja mindazon alapelveket és rendszerelemeket, amelyeket az Egyetem minőségirányítási szempontból elengedhetetlennek tart.

A Szervezeti és Működési Rend 12. számú melléklete, az „A” és „B” részből álló Folyamatkönyv azon folyamatleírásokat tartalmazza, amelyek alapján az Egyetem az egyes folyamatait szervezi, illetve megvalósítja. 

A minőségirányítási folyamatok folyamatos kitüntetett figyelem és kontroll alatt állnak, amelyet az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda koordinál. Mivel az oktatás minőségének fejlesztése és a színvonal állandó nyomon követése prioritást élvez a szervezet életében, a METROPOLITAN rendszeresen végez felméréseket a hallgatók, az oktatók és a dolgozók körében. Az eredményekről a vezetőség mellett minden, a kérdőívezésben részt vett érintett tájékoztatást kap. A visszacsatolások nyomán sikerül elérni, hogy a minőségirányítási rendszer tökéletesítése közös tevékenység és érdek legyen, amelyből minden munkavállaló és partner kiveszi a részét.

Emellett kiemelt figyelem vetül mind a tantárgyi programok, mind más típusú tananyagok fejlesztésére.

Munkánk eredményeképpen a METROPOLITAN 2006 óta ISO 9001:2000, illetve 2009 óta ISO 9001:2008 tanúsítással rendelkezik, jelezve, hogy az Egyetem minőségirányítási rendszere és folyamatai nem csupán messzemenően megfelelnek a szabvány előírásainak, hanem számos ponton kiemelkedőek is.  Az egyik korábbi tanúsító audit összefoglaló jelentésében nemcsak az áll, hogy „a rendszert kiválóan fenntartják, fejlesztik”, hanem az is, hogy „az egész rendszer az ‹‹ipari-szolgáltatói›› szint fölött, tehát az úgymond országos átlag fölött jóval magasabban, alaposabban működik.”

Az egyetemen 2012. elején vezette be adattár alapú vezetői információs rendszerét (AVIR). Ez az egyetem különböző részrendszerei (ETR, Modulo, SUP, IHR, Corvina stb.) által raktározott adatokat összekötve komplex elemzések készítését, valamint megalapozott vezetői döntések előkészítését teszi lehetővé.

Az adatszolgáltatásban és a döntéshozatalban érintett szervezeti egységek vezetőivel a METROPOLITAN kompetenciaközpont – amelynek vezetője az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda vezetője – interjúk során felmérte a felhasználói igényeket.

Részlet a Szervezeti és Működési Rendből:
„A főtitkár feladat- és hatáskörébe közé tartozik a minőségfejlesztési feladatainak ellátása során az adattáralapú vezetői információs rendszer (a továbbiakban: AVIR) szakmai felügyelete.

Az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda vezetője ellátja az Egyetem AVIR-t koordináló METROPOLITAN Kompetenciaközpontjának irányítását.

Az egyetemen alap- és kiegészítő tevékenységeinek hatékony ellátása érdekében működteti az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszert.

Az AVIR rendszert a következő felhasználók használják. Az egyes felhasználók az AVIR rendszer riportdefiníciós munkalapjain felelősként vannak megjelölve.

 

a) Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda vezetője

b) általános rektorhelyettes

c) Felsőfokú Szakképzési Központ igazgatója

d) fenntartó

e) főtitkár

f) gazdasági igazgató

g) humánerőforrás-menedzser

h) informatikus

i) intézetvezetők

j) KarrierCentrum igazgatója

k) könyvtárvezető

l) marketing és kommunikációs igazgató

m) rektor

n) Szakirányú Továbbképzési Központ igazgatója

o) tanulmányi igazgató

p) vezérigazgató
Farkas Katalin
az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda vezetője

Elérhetőségek:
06 1 273 30 90

kfarkas@metropolitan.hu


ISO9001_2009.jpg