Eseménynaptár.  

Turizmus, Szabadidő és Szálloda Intézet

Filozófiánk


Élménykészítésre specializálódtunk
A szabadidő, az utazás olyan fogalmak, amelyekkel mindenki szembesül, találkozik, illetve foglalkozik. A METROPOLITAN mottójának megfelelően az Intézet munkatársai olyan készségeket és gondolkodást alakítanak ki és erősítenek meg az ifjú kollégákban, amelyeket a turizmus, a szabadidő és a vendéglátás számtalan területén tudnak majd hasznosítani.

Szabadideje mindenkinek van (több vagy kevesebb) és utazni is a legtöbben szeretünk. Ez azt jelenti, hogy a nálunk végzettek számára a munka világa, akár saját vállalkozásként, akár munkavállalóként szinte számtalan lehetőséget kínál.Meghallva a nagyon gyorsan változó idők szavát azonban, olyan oktatási és képzési programot nyújtunk, amely igyekszik azon feladatokra és munkakörökre is felkszíteni a hallgatókat, amelyek ma még (talán) nincsenek is.

Hivatásunk
Intézetünk elkötelezett, hogy oktatási-képzési tevékenységével a lehető legmagasabb szintű ismeretekkel és egyúttal emberközpontú és kreatív szemlélettel vértezze fel hallgatóinkat, hogy az életben majd sikeresen helytálljanak és boldoguljanak.

Feladatunk
Intézetünk szervezi a Turizmus-vendéglátás alapszak és a Turizmus menedzsment mesterszak munkáját, tevékenységét. A szabadidőgazdaság, a turizmus a világgazdaság egyik legnagyobb üzleti forgalmú és ugyanakkor legdinamikusabban fejlődő területei, és hazánk a legnagyobb piac, Európa közepén helyezkedik el. Ez pedig azt jelenti, hogy nemzetközi versenyhelyzetben is hely tudni álló ifjú szakembereket képezzünk.

Oktatási programunk
Programunk sajátossága, hogy a szakmát rendszerszemléletű megközelítéssel oktatja, amely e sokszínű tevékenység átfogó megismerését segíti elő. Az alapszakon hallgatóink tanulmányaik során az alapozó elméleti tárgyak elsajátítását követően olyan szakirányok közül választhatnak, amelyek programját egyetemünk az országos igények alapos felmérésével alakította ki. Ezek a következők: Nemzetközi Szállodamenedzsment (magyarul és angolul), Egészségturizmus, Térségi turizmus menedzsment (TDM), Kongresszus- és rendezvényszervezés, Szabadidő, rekreáció-animáció.

A Turizmus menedzsment mesterszakot TDM (turisztikai desztinációs menedzsment) specializációval indítottuk, és ezzel – a turizmus területén hazánkban elsőként –  hallgatóinknak egyetemi szintű diplomát tudunk nyújtani. Ugyancsak büszként vagyunk arra, hogy Kelet-Európában úttörőként és az UNESCO UNTWIN hálózatának tagjaként Örökségmenedzsment specializációt is kínálunk (angol nyelven).
 
A gyakorlati igényeknek megfelelően felsőoktatási szakképzést és a szakirányú továbbképzéseket (másoddiplomás képzéseket) is szervezünk.
 
Intézetünk szervezi a Turizmus Kutatóműhely tevékenységét is, amelynek keretében érdeklődő hallgatóink egyéni és közös kutatási tevékenységet folytathatnak a tanárok segítségével, részt vehetnek különböző versenyeken és szakmai találkozókon.


Oktatási tevékenységünkbe bevonjuk a turisztikai szakma kiváló gyakorlati szakembereit.

ATLAS member 2016.jpg 

 

Intézetvezető:

Dr. Hinek Mátyás PhD
mhinek@metropolitan.hu


Kapcsolódó képzéseink:

Turizmus-vendéglátás alapszak