Eseménynaptár.  

Egyetemi kutatások

KOMMUNIKÁCIÓ, REKLÁM, MÉDIA témájú kutatások

TURISZTIKAI TÉMÁJÚ KUTATÁSOK


 

KOMMUNIKÁCIÓ, REKLÁM, MÉDIA témájú kutatások

Év

KUTATÁS TÉMÁJA

SZERZŐDŐ CÉG

2007

Az óriásplakátok hatékonysága a sztráda és autóutak mellett – „from the car” módszertannal

Multireklám ZRt.

2007

A hagyományos, illetve az ambient plakátok hatékonyságának mérése kvantitatív módszerekkel a fiatal generáció (középiskolások, egyetemisták, főiskolások) körében

Multireklám ZRt.

2007

A közterületi média jövője, új eszközök a palettán

Multireklám ZRt.

2007

Kreativitás és közterületi reklám. (nemzetközi és hazai kreatív versenyeken díjazott köztéri reklámok vizsgálata, trendek, összefüggés a „tankönyvi” irányelvek és az eredmények között, innovációs lehetőségek)

Multireklám ZRt.

2006

Tendenciák az audiovizuális szabályozásban (nemzetközi áttekintés)

Antenna Hungária Rt.

2006

A televíziózás átalakulása és várható kereslete a hírközlési szolgáltatások iránt 2006-2015.

Antenna Hungária Rt.

2006

A jövő generációk életstílusának, fogyasztási szokásainak vizsgálata, különös tekintettel a médiahasználatra a 15-29 évesek körében

Multireklám ZRt.

2006

A bulvár jövője Magyarországon. (a műfaj helyzetével, fejlődésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, a bulvár tematika és a bulvár termékek térnyerése, empirikus kutatási eredmények)

Multireklám ZRt.

2005

A széles képernyős és nagyfelbontású televíziózás európai helyzete és kilátásai a digitális átállás kontextusában

Antenna Hungária Rt.

2005

A DVB-H platform technológiai jellemzőinek és üzleti potenciáljának vizsgálata

Antenna Hungária Rt.

2005

A közterületi reklámok társadalmi fogadtatásának negatív elemei

Multireklám ZRt.

2004

A szélessávú audiovizuális szolgáltatások (Webcasting) fejlődésének főbb trendjei kihívások a földfelszíni televízió műsorterjesztés számára

Antenna Hungária Rt.

2004

Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások feltételrendszere és üzleti potenciálja

Antenna Hungária Rt.

2004

A mobiltelefon használatának új társadalmi tendenciái

Pannon GSM Rt.

2004

A szélessávú elektronikus kommunikációs jelenlegi fejlődési tendenciái és középtávú fejlődési kilátásai

Synergon Rt

 

TURISZTIKAI TÉMÁJÚ KUTATÁSOK

Az Egyetem az elmúlt években számos kutatást folytatott a turizmus terén. Fő kutatási területe a Turisztikai Desztinációs Menedzsment.

A HFF 2007 első félévében kidolgozta a TDM mesterszak-indítás akkreditációs kérelmét. Elfogadása esetén ez lesz az első hazai „Master” fokozatú diploma a turizmusban.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából: TDM működési kézikönyv és pályázati segédlet (2007)
Egyetemünk dolgozta ki az országos TDM működési kézikönyvet, amely útmutatóul szolgál a TDM rendszer hazai kiépítéséhez és működtetéséhez. A pályázati segédlet az Új Magyarország Fejlesztési Terv kétéves akcióterveihez igazodva útmutatást ad a helyi-, térségi- és régiós szinten megvalósuló TDM szervezetek működtetéséhez szükséges támogatások típusaira- és intenzitására. A dokumentum elsősorban a regionális akciótervek készítőinek készül, a pályázati háttér-dokumentáció összeállításához szükséges.

A Summerfest fesztivál fogyasztói szokásainak és Százhalombatta turizmusára gyakorolt hatásainak elemzése (2007)
Egyetemünk a Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) bevonásával a Batta Invest Befektetést és Szolgáltatást Szervező Kft. megbízásából elemzést készített a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál látogatói szokásairól, valamint a rendezvény Százhalombatta turizmusára gyakorolt hatásairól. Az elemzés a százhalombattai lakosok és a turisták körében lefolytatott kérdőves felmérés, a jelentősebb turizmusban érintett vállalkozók és intézmények körében készített mélyinterjúk, valamint a rendelkezésre álló turisztikai és területfejlesztési tervek illetve statisztikák feldolgozása alapján készült.

UNWTO Desztinációs menedzsment c. nemzetközi konferencia (2007)
2007. február 7-9. között az UNWTO Budapesten szervezte meg Desztinációs menedzsment c. nemzetközi konferenciáját, amelyen mintegy 80 külföldi részvevő mellett – a Turisztikai Szakállamtitkárság és az MT Zrt. támogatásának köszönhetően – több mint kétszáz hazai szakember ismerhette meg a TDM koncepcióját és a gyakorlati tapasztalatokat itthon és külföldön, illetve vehetett részt az ezekről folytatott eszmecseréken. A konferencia hazai nyitóelőadását – A Desztinációs Menedzsment: koncepciója és Magyarország helyzete címen – a HFF rektora, Dr. Lengyel Márton tartotta.

Balatoni Integrációs Kht. megbízásából: A Turisztikai Desztinációs Menedzsment minta-projekt helyszíneinek meghatározása a Balaton régióban (2007)
A 2005-ben egyetemünk által elkészített Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja alapján a Balaton Fejlesztési Tanács döntésének értelmében 2005-2007-ig Balatoni Partnerségi Program néven szemléletformáló work-shop-sorozat zajlott a Balaton régióban, ahol felhívták vállalkozók, önkormányzatok és lakosság figyelmét az összefogás fontosságára és a TDM szervezeti rendszer kialakításának szükségességére. A work-shopok eredményeként a Balaton régióban megindult a TDM szervezeti rendszer kiépítése, amelyet 2007-től a Balatoni Integrációs Kht. anyagi forrásokkal is támogatott. A kutatás során kiválasztásra kerültek azok a települések, amelyeken leginkább szükséges a TDM szervezetek létrehozása, hiszen azok mintakánt szolgálhatnak a régió többi települése számára is.

A HFF kidolgozta a turizmust oktató főiskolákból létrehozott konzorcium nevében a Turizmus-Menedzsment Mester szak akkreditációs kérelmét, amelyet a MAB 2006 decemberében elfogadott.

A MATUR megbízásából a KIT és a HFF egy TDM továbbképző tanfolyamot szervezett érdeklődő turisztikai szakemberek részére (2006).
A tanfolyam részvevői elméleti és gyakorlati oktatások keretében ismerkedtek meg a TDM modell lényegével. A gyakorlati helyszínek Gyenesdiás, Kőszeg és Szarvas voltak.

A Balatoni Fejlesztési Tanács megbízásából a Balatoni Partnerségi Program (BPP) keretében oktatási tevékenység (2006)
A BPP megindításával a Balaton régió megtette az első gyakorlati lépést a TDM modell megvalósítása érdekében: a BPP keretében mintegy 25 work-shop keretében a balatoni települések önkormányzatainak és turisztikai vállalkozásainak nagy része – a HFF oktatóinak és az első hazai településszintű TDM szervezet, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület létrehozóinak személyes tájékoztatója alapján – megismerkedett a TDM lényegével.

A Danubius Nyrt. megbízásából (Kutatási Innovációs Alapjának terhére): A turizmus és biztonság (2006)

A tanulmány annak a felmérésnek az eredményeit tartalmazza, amelyet a magyar turisták körében végeztek el a biztonsági tényező szerepéről. A felmérést az egyetem hallgatói végezték a marketing-kutatás tantárgy keretében.

A Balatoni Integrációs Kht. megbízásából: Multifunkcionális központok létesítése a Balaton régióban (2006)
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során a kutatóműhely diákjai azt vizsgálták, hogy a Balaton régió mely térségeiben indokolt olyan multifunkcionális központokat létrehozni, amelyek egyszerre képesek a sport, a kulturális és az ifjúsági turizmus igényeit kielégíteni.

A Turizmus Trend Szakmai folyóirat (Geomédia Kiadói Rt.) megbízásából: A Turizmus Trendjei (2006)
A világ és Magyarország turizmusának alakulásáról készített tanulmány 2006-ban a folyóirat különszámaként látott napvilágot a Turizmus Trendjei 2006 címmel. A tanulmány a UN World Tourism Organisation 2020-ig szóló előrejelzéseinek és az European Travel Commission 2005-ös trendkutatásának alapján készült, kiegészítve a hazai piacot befolyásoló egyéb speciális trendekkel. A kiadvány célja a turisztikai szakmában dolgozók számára segítséget nyújtani közép és hosszú távú üzleti terveik kialakításához.

Füzér község önkormányzatának megbízásából: A Füzéri Vár Turisztikai Hasznosítási Lehetőségei (2005)
A tanulmány elkészítését megalapozó kutatási munka során a kutatóműhely diákjai felméréseket készítettek a térség vállalkozói, lakossága és önkormányzatai körében. A tanulmány többek között felvázolja a Füzéri vár lehetséges turisztikai hasznosítási lehetőségeit, illetve felhívja a figyelmet, hogy a vár nem szakítható ki a környezetéből, azaz a fejlesztéseket komplex módon ki kell az egész településre, sőt a térségre is terjeszteni, amelyhez elengedhetetlen a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet létrehozása.

A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából: Kérdőíves megkérdezés a Tác-Gorsium Florália Tavaszköszöntő ünnep látogatóinak fogyasztói szokásairól (2005)

A Florália Tavaszköszöntő ünnep a táci Gorsium park legfontosabb évenként ismétlődő rendezvénye. A kutatás során a kutatóműhely diákjai kérdőíves felmérést végeztek a rendezvény látogatóinak körében, abból a célból, hogy felmérjék, milyen szerepe van valójában az ünnepségének a térség életében, turisztikai vérkeringésében.

A Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság megbízásából: A Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja (2005)
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervre való felkészülést szolgáló első regionális turisztikai program. A BTFKP 2005-ben fő stratégiai célként a balatoni turizmus új fejlődési szakaszának megindítását jelölte meg, amihez első feltételként a TDM működő modelljének megteremtését irányozta elő, hangsúlyozva, hogy az mindenekelőtt a távlati cél, a fenntartható fejlődés alapfeltételeinek kialakítása érdekében szükséges. A terv útmutatóul szolgált az összes többi régió turizmus fejlesztési stratégiájához, melynek következtében ma már valamennyi régióban prioritásként szerepel a TDM szervezeti rendszer kiépítése.

A Danubius Nyrt. megbízásából (Kutatási Innovációs Alapjának terhére), A Balatoni turizmus 2005. évi helyzete

A kutatás során az egyetem a Danubius szállodalánc speciális igényeit figyelembe véve mérte fel a Balaton régió turisztikai helyzetét.