Eseménynaptár.  

Vezető testületeink

EGYETEMÜNK VEZETŐSÉGE - A METROPOLITAN legfontosabb célja az, hogy hallgatóink értékes szaktudásra tegyenek szert, készségeik és képességeik birtokában sikeresek legyenek a munkájukban és hivatásukban. Kreatív, önállóan gondolkodó, a tanulás iránt egész életében elkötelezett, a közösségért felelősséget érző, kiváló szakemberek legyenek. E célunk eléréséért dolgozik aktívan egyetemünk vezetősége egy nyitott, innovatív és versenyszellemű légkörben.

MAGISZTRÁTUS
- Egyetemünk fontosnak tartja, hogy stratégiai kérdésekben kikérje elismert külső szaktekintélyek véleményét is, ezért hozta létre Magisztrátus néven a METROPOLITAN mind a négy képzési területén a lenti grémiumot.

SZENÁTUS
- A METROPOLITAN Szenátusa meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

FELNŐTTKÉPZÉSI MESTEREINK TANÁCSA
- A METROPOLITAN elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulás célkitűzéseinek, és a felnőttképzési rendszer állandó fejlesztésének, ezért 2004-ben megalakította Felnőttképzési Tanácsát, melynek tagjai közé sikerült megnyerni a hazai felnőttképzés legelismertebb szakértőit.
 
ETIKAI BIZOTTSÁG - Egyetemünk az Etikai Kódex elfogadásával arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az Egyetem erkölcsi, szakmai és intézményi integritását. A METROPOLITAN e tevékenységét az Etikai Bizottság útján gyakorolja.