Eseménynaptár.  

Egyetemmé válás - Névváltás

 

AZ EGYETEMMÉ VÁLÁSRÓL

 

Nem csak egy sikeres névváltáson esett át Magyarország legnagyobb magánfőiskolája, de január 1-től státusza is megváltozott: a BKF-ből lett Metropolitan (röviden METU) elnyerte az egyetemi rangot. A változás az intézmény jelenlegi és jövőbeli hallgatói számára csak előnyökkel jár, a gyakorlatorientált és a piaci trendeket követő szemlélet továbbra is megmarad, a Metropolitanen kapott diploma értéke pedig a hazai és nemzetközi piacokon is nő.

Minden feltételnek megfelelt, ezért az Országgyűlés decemberi határozata szerint 2016. január 1-től a Metropolitan Főiskola egyetemként folytathatja tevékenységét. A ranggal az intézményben végzett diákok diplomájának piaci értéke nő, az iskola számára pedig számos nemzetközi lehetőség nyílik meg. Az egyetemi rang segíti a Magyarországon kívüli terjeszkedést a Metropolitan számára, emellett a külföldi hallgatók számának emelkedésére is számít a főiskola.

A diákok számára jó hír, hogy a METU alkalmazott tudományok egyetemeként továbbra is gyakorlati, azonnal használható tudást ad, az új rang az intézmény munkájának és a képzések minőségének elismerése, oktatási szemléletében viszont nem hoz változást.

A Metropolitan Egyetem a legnagyobb magyarországi magánegyetemként várja magyar és egyre növekvő számban külföldi hallgatóit is. Több mint 90 alap- és mesterképzést, felsőoktatási szakképzést és szakirányú továbbképzési lehetőséget (többek között Executive MBA-képzéseket) kínál a felsőoktatási intézmény.

A Főiskolán szeptemberben már történt egy nagy váltás, a BKF helyett Metropolitan nevet választotta magának az intézmény. A megújulásra azért volt szükség, mert a régi név már nem fedte le a főiskola képzéseinek sokoldalúságát és azt a fejlődést, amelynek során mind a magyar, mind a nemzetközi piac jelentős szereplőjévé vált az intézmény.


Mikortól egyetem a Budapesti Metropolitan Főiskola?

2016. január 1-jétől Budapesti Metropolitan Egyetem (röviden METU) lettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk az egyetlen magán felsőoktatási intézmény, mely megkapta ezt a címet. Az egyetemmé válás az intézményben évek óta folyó, magas színvonalú felsőoktatási tevékenység elismerése, ami mindenképpen növeli az itt megszerzett diplomák piaci értékét.

Mit jelent az, hogy alkalmazott tudományok egyeteme?

A törvényi definíció számtalan ismérv mentén határozza meg azt, hogy milyen feltételek teljesülése esetén válhat egy intézmény tudományegyetemmé, és mikor alkalmazott tudományok egyetemévé. Ilyen ismérv például az alap- és mesterszakok száma, az oktatók tudományos fokozatai, az angol nyelvű oktatás megléte.

A Budapesti Metropolitan Egyetem minden tudományegyetemi elvárásnak megfelel, ami a törvényben szerepel, az egyetlen különbség az, hogy nálunk nincs doktori iskola.

Számunkra fontos, hogy alkalmazott tudományok egyetemeként nem elméleti, hanem gyakorlati szakembereket képzünk. Továbbra is a kevésbé akadémikus, sokkal inkább a gyakorlat-orientált oktatásra helyezzük a hangsúlyt. Célunk, hogy végzőseink azonnal megállják helyüket a munkaerőpiacon, a potenciális munkáltatók számára hasznos tudással és kompetenciákkal rendelkezzenek.

Hogyan vált egyetemmé a főiskola?

A felsőoktatásra vonatkozó törvények definiálják a felsőoktatásban lévő intézményi kategóriákat. 2015 decemberében az országgyűlés elfogadta néhány intézmény átminősítését. Büszkék vagyunk arra, hogy a Budapesti Metropolitan Főiskola lett az egyetlen magánintézmény, mely egyetemi címet kapott. Az egyetemmé válás az intézményben évek óta folyó, magas színvonalú felsőoktatási tevékenység elismerése, ami mindenképpen növeli az itt megszerzett diplomák piaci értékét.

A Magyar Közlöny 195. számában (2015. 12.12.) kihirdetésre került a 2015. évi CCVI. törvény: az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról. A  törvény 2. számú melléklete rendelkezik a névváltozásról, mely 2016. január 1-jén lépett hatályba.
 
 
A NÉVVÁLTÁSRÓL

Miért Metropolitan?

Szerettük a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola nevet, 14 éve elkötelezetten építettük mind a főiskolát magát, mind a BKF márkát. Az elmúlt időszak fejlődésének köszönhetően mára kinőttük a márkát, mert:


• a kommunikációs és üzleti megfogalmazás nem fejezi ki az összes, iskolánkban induló képzést (ld. művészet, felnőttképzés, szakirányú képzések, stb.)
• a leíró név nem tudja követni a világ gyorsan változó igényei szerint rugalmasan fejlődő intézményt
• nemzetközi szinten korlátot jelent a hosszú magyar elnevezés.


A főiskola névváltása egy olyan esemény, ami egyszerre jelent állandóságot és változást. Ha hasonlatot keresnénk, leginkább olyan, mint amikor egy lány férjhez megy a párjához, akivel hosszú ideje együtt járnak, és felveszi a férje nevét. Más személlyé válik? Nem igazán. Ugyanaz a nő marad, mint aki előző nap volt, mégis a névváltással jelez valamit a külvilágnak és önmagának egyaránt: valami megváltozott, valami nagy horderejű döntés született, valami iránt elköteleződött.
Új nevünk, a Budapesti Metropolitan Főiskola és később Egyetem (METU) kifejezi mindazt, amit üzenni szeretnénk, amilyen értékeket képviselünk, ami mellett elköteleződtünk.

Mert milyen a METU?
• modern
• nagyvárosias
• minőségi
• dinamikus
• nemzetközi
• fejlődő
• lüktető


Üdvözöljük a Metropolitan világában! Bízunk benne, hogy új márkánk aktív részévé válik mindazok életének, akik akár hallgatóként, akár oktatóként, akár munkavállalóként kapcsolatba kerülnek vele.A Metropolitan rektorának gondolatai a névváltásról:

„Azért esett a választás a Budapesti Metropolitan Főiskola, majd Egyetem névre (röviden: METU), mert két legfontosabb célunkat, a nemzetköziséget és a további növekedést jól érzékelteti, hiszen a Metropolitan szó nagyságot, modernséget fejez ki. Ahogy a világvárosokat, úgy a főiskolát is egy élő, nyüzsgő, folyamatosan növekvő közösség jellemzi. A városiasság hangsúlyozása a főiskola képzéseire is utal, hiszen azok a 21. századi fejlett világ urbánus igényeire, a kreatív ipar kihívásaira reagálnak.” – Dr. Vass László, rektor.