Eseménynaptár.  

Szenátus


A METROPOLITAN Szenátusa az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus létszáma, összetétele és a választás szabályai

A Szenátus létszáma 11 fő. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat éves választásakor a választásban a választásra jogosult hallgatók legfeljebb egynegyede vett részt, a Hallgatói Önkormányzat nem jogosult a 2 további tag delegálására.

A Szenátusnak hivatalból tagjai:
 • a rektor, és
 • a Hallgatói Önkormányzat elnöke.  

A Szenátus választott tagjai:
 • az Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar oktatóinak, kutatóinak képviselői (3 fő);
 • az Egyetem Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar oktatóinak, kutatóinak képviselői (3 fő);
 • az Egyetem egyéb munkakörben foglalkoztatott munkatársainak képviselője (1 fő);
 • az Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált tagok (2 fő).

A Szenátus működésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásáról a főtitkár gondoskodik.

A Szenátus feladat- és hatáskörét az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Kötetet (Szervezeti és Működési Rend) határozza meg.


Hivatalból tag:

 • Vass László, rektor


Választott tagok:

Gyürky Júlia, egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók képviselője
 • Horváth Viktória, oktatók, kutatók képviselője (KMK)
 • Izmindi Richárd, oktatók, kutatók képviselője (KMK)
 • Krapecz Imre, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)
 • Molnár György Endre, oktatók, kutatók képviselője (KMK)
 • Nagy Mihály, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)
 • Pangert Roland, hallgatói képviselő (KMK – nappali)
 • Papp Dániel, hallgatói képviselő (HFTGK – nappali)
 • Petrik Anna, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)

Választott póttagok:

 • Kiss Ferenc, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)
 • Kiss Pál István, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)
 • Magyar Tímea, oktatók, kutatók képviselője (HFTGK)
 • Miklós Marianna, oktatók, kutatók képviselője (KMK)