Eseménynaptár.  

Thinking Outside of The Box

A Budapesti Metropolitan Egyetem konzorciumi partnereivel egy olyan felnőttképzési program Európai Uniós támogatását nyerte el, amelynek középpontjában a kreativitás áll.

A projekt 2012. augusztus 8-án indult és 2014. július 31-ig tart.

A pályázat elsősorban arra fókuszál, hogy milyen módszerekkel lehet ösztönözni a kreatív gondolkodást és viselkedést, ezzel elősegítve a felnőttek a gyors alkalmazkodását a munkaerő piaci változásokhoz, elősegítve a vállalkozóvá válást, támogatva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (például pályakezdőket, munkanélkülieket, 50 év felettieket, a már nyugdíjasokat, bevándorlókat és szellemi vagy fizikai fogyatékkal élőket.)

A program közvetlen célcsoportját a felnőttképzésben oktató tanárok, trénerek jelentik, hiszen pályázatunk elsősorban a tanárok / trénerek készség- és képességfejlesztésére teszi a hangsúlyt, ezzel elősegítve az új kreatív és innovatív módszerek megtanulását és integrálását az adott intézmény felnőttképzési rendszerébe.

A programban 6 találkozót szervezünk, az alábbi főbb, kreativitással kapcsolatos témacsoportok mentén:

1. találkozó: Finnország

  • Mit jelent a kreativitás fogalma?
  • Kreatív gondolkodás, kreatív viselkedés, kreatív cselekvés.
  • A kreatív szemlélet, gondolkodás hatásai a társadalomra és gazdaságra.
  • A kreativitás hiányának hatásai az európai iskolarendszerekben és felnőttképzésben. Hogyan tudjuk megváltoztatni a tanítási szemléletet az oktatási rendszerben és iskolákban, felnőttképzési szervezetekben?


2. találkozó: Németország

A program során foglalkozunk azzal, hogyan fedezzük fel a tehetséges személyeket és csoportokat, valamint hogyan menedzseljük őket, hogyan fejlesszük tovább tehetségüket.

Fontosnak tartjuk megvizsgálni azt is, hogy azt, hogy miként lehet motiválni az „átlagembereket”, hogy erős személyes / szakmai készségeiket tovább fejlesszék. Arra törekszünk, hogy minél több jó gyakorlatot, példát gyűjtsünk össze a tehetséggondozás területéről (képzések, mentorálás, coaching stb.)

3. találkozó: Észtország

A találkozó során olyan tréning és tanítási módszereket / technikákat sajátítunk el, amelyek elősegítik a kreatív gondolkodás és cselekvés térnyerését a különböző európai közösségekben, képző intézményekben.

Emellett szeretnénk minél több jó gyakorlatot összegyűjteni a kreatív szemlélet tanulásával és tanításával kapcsolatban Foglalkozunk a jobb agyféltekés tanulással, Edward De Bono újszerű megközelítési módjaival és más módszerekkel (mint mind map, mandala, brainstorming stb.)

4. találkozó: Dánia

E találkozó során megvizsgáljuk, miként hat a művészet (dráma, zene, festészet stb.) a nem művész a hallgatók gondolkodására, kreativitására.

5. találkozó: Spanyolország

A találkozó során megvizsgáljuk, hogyan változtathatjuk meg a gondolkodásmódunkat az idősebb generációk képességeivel, kreativitásával kapcsolatban, valamint a fiatalabb generációk oktatásában vállalat szerepükkel kapcsolatban (ld. negatív sztereotípiák).

6. találkozó: Magyarország

A projekt zárásaként foglalkozunk azokkal a vállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek híresek kreativitásukról, innovációs képességükről.  Vizsgáljuk továbbá, vajon az iskolarendszerben tanultak inkább segítették, vagy hátráltatták e cégek munkatársait abban, hogy előbbre jussanak.

A Konzorcium tagjai:


Amennyiben többet szeretnél megtudni a Thinking Outside The Box projektről, csatlakozz hozzánk a Facebookon vagy kövesd nyomon a blogunkat!

Csatlakozz és vegyél részt a projektben, tudj meg többet saját kreativitásodról!

 

LLL_logo_2013.JPG