Tervezőgrafika Mesterképzés

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha empatikus és kreatív vagy, jó együttműködő képességgel rendelkezel, kritikai attitűd jellemez, szeretnél értékes alkotásokat létrehozni. Ha eltérő területen végeztél, akkor is lehetőséged van váltani és Tervezőgrafika mesterképzésünket választani: a hiányzó ismereteket a képzéssel párhuzamosan, felzárkóztató tárgyak felvételével megszerezheted.

A Tervezőgrafika szakról röviden

Nálunk valós helyzetekre reagálni képes, kreatív és művészi színvonalú megoldásokat felmutató tervezőgrafikus művésszé válhatsz, aki szakmája minden felületén képes színvonalas alkotások kigondolására és kivitelezésére. Rugalmas, friss szemléletű szak vagyunk, erényünk a nyitottság. A tervezőgrafika különböző ágaiban alkotó, elismert, vezető szakemberekből álló tanári karunk segítségével egyéni stílusod megtalálásához maximálisan teret adunk. Fejlesztjük a praktikus, funkcionális designra fókuszáló feladatmegoldó képességedet, törekszünk arra, hogy az egyéni identitáson alapuló, de csapatmunkában is kibontakoztatható innovatív megoldásokra törekedj. A csoportmunkát, az integrált tervezési gyakorlatot ösztönző, a legkorszerűbb designgondolkodás módszerét alkalmazó, az alkotó munkát megfelelő elméleti tudással is alátámasztó, jó hangulatú intézménybe várunk.

önálló alkotóművészként mint tervezőgrafikus, illusztrátor, grafikusművész; grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél mint Art Director, tervezőgrafikus; online és print médiában mint illusztrátor, képszerkesztő, művészeti vezető, tördelőszerkesztő, webdesigner; saját tervezőstúdiókban, tervező-kivitelező vállalkozásoknál helyezkedhetsz el.

Esztétika; Speciális grafikai stúdiumok; Szakelmélet; Tervezéselmélet és gyakorlat; Tervezőgrafikai kutatásmódszertan; Design Thinking; Képgrafikai tervezés; Sokszorosító grafikai technikák; Grafika és más műfajok kapcsolata; Vizuális kommunikáció; Designtörténet; Új média grafikai tervezés; Tervezőgrafika műtermi gyakorlat; Integrált tervezés; Generatív design; Tipográfiai, betűtervezési műhelygyakorlat; Experimentális design; Brandépítés, termékarculattervezés; Print és webdesign; Identitásgrafika


 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • Tervezőgrafika BA

 2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkezned a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökből:
  • tervezőgrafikai tervezési feladatok,
  • program és digitális gyakorlati ismeretek,
  • tipográfiai ismeretek,
  • nyomdatechnológiai,
  • vizuális stúdiumok,
  • médiatechnikai ismeretek,
  • számítástechnikai ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányaid alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezned a mesterképzés során.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITTtalálod. 


„A grafikus designer felelős az üzenetért, annak művészi, esztétikai minőségéért, azonban ezen túl számolnia kell társadalmi és ökológiai tényezőkkel is. Hogyan hat az üzenet? Milyen anyagokat használunk egy csomagolás megtervezésénél? Milyen befolyással lesz ez a környezetre? A legtágabban (újra)értelmezett grafika kísérletező műhelyébe szeretnénk bevezetni a hallgatókat, hogy a hagyományos és a legújabb képalkotási technikák ötvözésével, közös megoldásokat kutatva a kor problémafelvetéseire, együtt változtassunk a világon.”
JÚLIUS GYULA DLA

„Az iskolai feladatok kivitelezése során lehetőség nyílik a legmodernebb megoldások mellett a klasszikusnak számító eljárásokat is kipróbálni. A munkák sokszínűek, egyetlen feladatnak számtalan „jó” megoldása születhet. Mindenki azt az oldalát mutathatja meg, amiben igazán erős, munkáinkban az egyéni látásmód kap hangsúlyt.”
PUSKÁS MARCELL végzett hallgatónk

Ők is nálunk tanítanak