Formatervező művész Mesterképzés

Ez neked szól...

ha kíváncsi vagy, ha felfigyelsz környezetünk hasznossági és használhatósági problémáira, ha érdekelnek a minket körülvevő tárgyak és kritikusan viszonyulsz világunkhoz, ha felelősséget érzel szűkebb- tágabb életterünk élhető minőségéért, és természetesen, ha érzel magadban képességet arra, hogy mindezen designerként segíteni tudsz.

A szakról röviden

A formatervezés iparágakat, a tárgytervezés szakmai területeit együttesen lefedő és átfogó tevékenység, melynek legfontosabb jellemzői: az innováció, a kreativitás, a környezettudatosság és a szociális érzékenység. A formatervező e képességei birtokában és társadalmi felelőssége tudatában igyekszik megfelelni az egyéni, a közösségi és a társadalmi kihívásoknak. A személyes kreativitás kibontakoztatásával, az alkotó gondolkodás felszabadításával, a szabad és önálló döntési, problémafelismerési és megoldási képességed, valamint a kritikai attitűdöd fejlesztésével a design sokféle területén megtalálhatod az érvényesülésedet. Tervezhetsz bútort, köztéri tárgyat, járművet, lámpát vagy valamilyen elektronikai eszközt, konyhai készüléket; a fontos, hogy elsajátítsd a felelősségteljes gondolkodást, fel- és megismerd a fenntarthatóság globális és helyi problémáit, és azokra megoldási javaslattal állj elő. Naprakész leszel a formatervezés irányzataival kapcsolatban, képes leszel alkalmazni a korszerű tervezési módszereket, kibontakoztatjuk tervezői felelősségedet és szociális érzékenységedet.

lehetsz önálló tervezőművész a design bámely területén, designstúdió tagja, vezetője, kreatív ügynökségeknél Art Director, product design- teamek tagja, vezetője, termelő és szolgáltató cégeknél a designtevékenység szervezője, irányítója, vezetője, de akár designigazgató is.

Design műtermi alapok és gyakorlatok; Formatervezési gyakorlatok; 3D-s számítógépes modellezés; 3D rendering; Prezentációs gya- korlatok; Kortárs designtörténet; Tipográfia; Kutatásmódszertan; Design stratégiák; Marketing; Menedzsment ismeretek; Gazdaság és társadalomtudomány; Jogi ismeretek; Fenntartható társadalom és kultúra


 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • Formatervezés BA
  • Textiltervezés BA
  • Tárgyalkotás BA
  • Üvegtervezés BA
  • Kerámiatervezés BA
  • Fémművesség BA
  • Építőművészet BA
  • Animáció BA
  • Fotográfia BA
  • Média design BA
  • Tervezőgrafika BA
  • Design- és művészetelmélet BA
  • Designkultúra BA
  • Kézműves BA
  • Környezetkultúra BA
  • Tájrendező és kertépítő mérnök BA
  • Építészmérnöki BA
  • Faipari mérnöki BA
  • Gépészmérnöki BA
  • Ipari termék- és formatervező mérnöki BA
  • Járműmérnöki BA

 2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  Korábbi tanulmányaid, munkatapasztalataid alapján (a kreditelismerés szabályaira tekintettel) legalább 60 kredit szükséges:
  • design tervezés-elmélet és gyakorlat,
  • művészettörténet és -elmélet,
  • társadalomtudomány,
  • filozófia,
  • gazdasági és jogi ismeretek,
  • kommunikációs és prezentációs ismeretek
   ismeret körökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányaid alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezned a mesterképzés során.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod. 

"A kreatív emberek úgy értek el valamit, hogy „…valójában nem csináltak semmit. Csak megláttak valamit, ami egy idő után nyilvánvalóvá vált számukra."
STEVE JOBS

"Sokféle kreativitás létezik és sok kreatív ember van, akik közül a formatervező olyan kreatív (tervező)művész, aki nemcsak hogy meglát valamit, hanem azt is tudja, hogyan kell a meglátott valamit megoldani, vagy a megoldást megkeresni. De képes arra is, hogy előrelásson olyat, ami a felhasználókban csak később tudatosul, hogy szükségük van arra a valamire. Legyen az egy tárgy, egy szolgáltatás, egy módszer, amely az emberek mindennapi életét és a dolgok használatát könnyebbé, élményszerűvé és felhasználóbaráttá teszi. S teszik ezt környezeti és fenntarthatósági felelősséggel, s alkotnak/terveznek úgy, hogy ezzel ne csak mások számára szerezzenek örömet, hanem önmaguknak is. S ha mindez a felelősség és körültekintő igényesség a minőséggel is párosul, akkor a tervezőművész maga lesz a „minőség mércéje”. A formatervező művész mesterképzéssel ennek elérésében segítünk: oktatóinkkal, folyamatosan fejlesztett műtermeinkkel és kísérleti műhelyeinkkel, és nem utolsó sorban, jó hangulattal."
BÁRKÁNYI ATTILA DLA

Ők is nálunk tanítanak