Divat- és textiltervezés Mesterképzés

Ez neked szól...

ha érdeklődéssel fordulsz a divat- és a kortárs textil felé, ha önállóan és kreatívan tudsz dolgozni, szakmai céljaid vannak, csapatmunkában is ki tudod bontakoztatni elképzeléseidet, ha érdekel a kísérletezés és választott területed jövője.

A Divat- és textiltervezés szakról röviden

A divat- és textiltervezés a kreatív ipar egyik fontos területe. Kreatív tervezés révén hoz létre olyan tervet, terméket, alkotást, amelyben a szellemi tartalom válik dominánssá és értékteremtővé. A képzés célja kreativitásra építve erőteljesen az alkotói egyéniség fejlesztése, mert az egyéni hang megtalálása alap egy sikeres divat- és textiltervezőnél. A METU sokszínű művészeti képzése kiváló hátteret biztosít ehhez. Meggyőződésünk, hogy szükség van olyan alkotóművészi gondolkodással rendelkező tervezőkre, akik értelmezni tudják a szakterület kihívásait és azokra innovatív módon kreatív válaszokat tudnak adni. Célunk, hogy tudatos tervezővé,alkotóvá válj, és felkészültséged révén képes legyél nemzetközi közegben tevékenykedni.

divat- és textilstúdiókban, hazai és nemzetközi márkaképviseleteknél, egyéni vállalkozásban, önálló alkotóművészként

Divat műtermi gyakorlatok; Divattervezés és kutatás; Textil műtermi gyakorlatok; Textiltervezés és kutatás; Iparművészet történet; Kortárs design; Speciális tervezés; Testképek (ornamentika); Integrált tervezés; Esztétika; Vállalkozási ismeretek; Fenntartható társadalom és kultúra

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • Textiltervezés BA
 2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: 
  • a művészet képzési terület, 
  • valamint a művészetközvetítés képzési terület alapképzési szakjai.
 3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: 

 • művészeti és művészetközvetítői alapismeretek, 
 • művészeti és szakelmélet, 
 • vizuális stúdiumok, 
 • tervezési és gyakorlati ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITTtalálod. 

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
ALBERT EINSTEIN

„Lenyűgöz, ahogy az anyagok átalakulnak. Felületekkel és struktúrákkal dolgozunk a szakunkon, a kísérletezési és tervezési folyamatok hasonlóak, csak a végtermék rendeltetése más.  Azért választottam a divattervező szakirányt, mert nekem fontos, hogy ezeket a formákat az emberi testen helyezhessem el. ”
GOTTLIEB RÉKA hallgatónk

Ők is nálunk tanítanak