Design- és művészetmenedzsment Mesterképzés

Ez neked szól...

ha kedvet érzel a vállalkozások kulturális menedzseri feladatainak ellátására. Korábbi tanulmányaid során szerzett ismereteidet szívesen bővítenéd piaci, üzleti és marketing-ismeretekkel, a menedzseri munka gyakorlatához (kiállításrendezés, műkereskedelem, vállalatirányítás, szponzori tevékenység) fontos tapasztalatokkal és készségekkel. Ha képes vagy önálló kezdeményezésre, vállalkozókedvvel, szervezőkészséggel, beszédben és írásban is jó stílussal rendelkezel. Éppen úgy számítunk a design- és művészeti szakokon végzettekre, mint a design- és művészetelmélet, a szabad bölcsészet területéről érkezőkre. Azok számára is elérhető a képzés, akik közgazdasági, műszaki vagy más végzettséget szereztek, ugyanakkor nyitottak a kulturális vállalkozások, kreatív iparágak menedzselése iránt.

A Design- és művészetmenedzsment szakról röviden

A kitágított design fogalom, mint kreatív megoldások tárháza már nélkülözhetetlen a globális gazdasági szférában.

A nonprofit szereplők és az egyre szélesedő vállalkozási formák termékstruktúrájuk kialakítása, piaci menedzselésük, nemzetközi kapcsolataik kiépítése ezért olyan szakembereket igényel, akik tájékozottak a kortárs design- és művészeti szcéna trendjeiben, emellett felkészültek e gazdasági szervezetek egyszemélyes irányítására, vagy alkalmasak egy menedzsercsapat tagjaként végzendő feladatok ellátására. Erre a szintetizáló tevékenységre, a vállalkozások szellemi-gazdasági működtetésére, intézményi hálózatuk, illetve jellegzetességeik ismeretére készítünk fel.

A szak egyik legfontosabb jellemzője a befogadói nyitottság és az interdiszciplinaritás.

múzeumi menedzsment

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

design- és művészeti stúdiókban, galériákban, antikvitás kereskedésekben, múzeumokban, kulturális  intézményekben  vezetőként,  kurátorként, menedzserként, művészeti szakértőként, vállalkozások  PR-  és  művészeti  tanácsadójaként helyezkedhetsz el.

Vállalkozási ismeretek; Kisvállalkozások pénzügyei; Szerzői jog; Kulturális menedzsment; Piackutatás;  Design-  és művészetstratégiák; Digitális marketing; 21. századi művészet; 21. századi design; Mai műkereskedelem; Kurátori ismeretek; Szerkesztői ismeretek

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe

 • Design- és művészetelmélet BA
 • Animáció BA
 • Építőművészet BA
 • Fémművesség BA
 • Formatervezés BA
 • Fotográfia BA
 • Kerámiatervezés BA
 • Média design BA
 • Tervezőgrafika BA
 • Textiltervezés BA
 • Üvegtervezés BA

2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: 

 • művészeti és művészetközvetítői alapismeretek, 
 • művészet- és szakelmélet,
 • továbbá gazdasági és kommunikációelméleti alapismeretek, 
 • valamint a kultúra és a művészet területéhez kötődő társadalomtudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITTtalálod. 

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi világunkat és környezetünket humanizálni – szép és nemes feladat. De legalább ilyen fontos és még talán annál is nehezebb azokat a körülményeket megteremteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a műtermekben-műhelyekben születő értékek eljussanak azokhoz, akiknek az alkotók munkáikat szánták. Nem kevés találékonyságot és kreativitást igénylő tevékenység ez, amelynek a jövőben egyre nő a jelentősége.”
dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor emeritus
 

„A Metropolitanen töltött szakmai gyakorlatom alatt határoztam el, hogy jelentkezem a design- és művészetmenedzsment mesterszakra, és ekkor döntöttem el azt is, hogy a későbbiekben az az ember szeretnék lenni, aki hidat képez a művész, a piac és a szakma között. Fontosnak tartom az olyan emberek szerepét a művészeti piacon, akik felkarolják, támogatják és hozzáértésükkel, tudásukkal segítik az alkotók, formatervezők munkáját.”
KÁLDI BERNADETT IMOLA végzett hallgatónk

Ők is nálunk tanítanak