Eseménynaptár.  

ERASMUS hallgatói ösztöndíj

ERASMUS+
hallgatói mobilitási pályázati felhívás
2017/2018-as tanévre


A teljes partnerlista ITT érhető el.

Jelentkezés ITT

A Budapesti Metropolitan Egyetem az ERASMUS+ program KA1 kulcsakciójának keretében hallgatói pályázatot hirdet külföldi tanulmányok folytatására a 2017/2018-as tanévre.

 

NAVIGÁCIÓ
 

 
1. Az ERASMUS+ programról

Erasmus+ cserediákként 3-12 hónapot (1 vagy 2 szemesztert) tölthetsz tanulással külföldön valamelyik partnerintézményünknél, amennyiben az egyetem beiratkozott, aktív tanulmányi státusszal rendelkező hallgatója vagy.

Hogyan fejleszti az Erasmus+ program a szakmai felkészültséged?

 • Folyékony nyelvtudásra tehetsz szert és elsajátíthatod az idegen nyelvű szakkifejezéseket is
 • Fejleszteni tudod a szakmai tudásodat, mivel teljesen specifikus a programodhoz illő tárgyakat tanulhatsz külföldön
 • A megszerzett jegyeket és krediteket be fogod tudni ismertetni a Metropolitanen végzett tanulmányaidba
 • Külföldön elvégzett tanulmányaid szerepelni fognak a diploma mellékletben
 • Megismerhetsz eltérő oktatási módszereket és tanulási gyakorlatokat
Miért előnyös az Erasmus+ program személyiségfejlődésedre?
 • Igazi multikulti diákközösség részévé válhatsz
 • Rengeteg új barátot szerezhetsz és kamatozó a kapcsolati hálót építhetsz ki
 • Megtapasztalhatod milyen az európai diákélet egy teljesen más kultúrában és új szokásokat tanulhatsz meg
 • Fejlődni fog az önbizalmad és az olyan képességeid, mint a pro-aktivitás, kreativitás, rugalmasság
erasmus_motivation.jpg


2. Részt vevő országok

 
Hallgatóink több, mint 100 partnerintézményünk közül választhatnak célegyetemet az Európai Unión belül valamint az EU-n kívüli programban részt vevő országokban.


Az Európai Unió 27 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
 
Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

 

Újabb lehetőség nyílt Svájcban, Bernben tanulni ösztöndíjjal. 


3. Hallgatói ösztöndíj mértéke

Fogadó ország
Ösztöndíj mértéke havonta

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország,
Egyesült Királyság, Írország, Olaszország,
Liechtenstein, Norvégia, Svédország

 500 Euró

Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Németország, Görögország, Spanyolország,
Horvátország, Izland, Luxemburg, Hollandia,
Portugália, Szlovénia, Törökország

 450 Euró
Bulgária, Észtország, Litvánia, Lettország,
Macedónia, Málta, Lengyelország, Románia,
Szlovákia
 400 Euró

 4. Pályázati feltételek
 

 • Általános részvételi feltételek:

  • Aktív hallgatói jogviszony a jelentkezéskor és az Erasmus+ időszak teljes ideje alatt is.
  • A hallgató magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Budapesti Metropolitan Egyetemen nappali vagy levelező tagozaton, ez lehet Felsőoktatási szakképzés, BA, MA tanulmányok és Szakirányú továbbképzés is.
  • A hallgató minimum 3.0 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik (korrigált kreditindex) a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévben.
  • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelesen igazolni tudja. 
  • Az külföldi tanulmányok célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, melyek a pályázati kiírás mellékleteként a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közzétételre kerülnek.
  • A pályázás már 1 lezárt félév után lehetséges, de a kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt szemeszter után) történhet, kivéve mester szakos hallgatók, akiknek egy lezárt félév szükséges. Utolsó féléves hallgatók nem pályázhatnak tanulmányi ösztöndíjra csak szakmai gyakorlatra.
  • Egy képzési ciklusban (BA vagy MA) maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba. 

 


 5. Pályázat benyújtása

 

A pályázatot elektronikus formában, a Budapesti Metropolitan Egyetem online jelentkezési rendszeren (http://outgoing.metropolitan.hu/) keresztül lehet benyújtani. Egy hallgató csak egy jelentkezést adhat be. Jelentkezés során 3 partnerintézményt lehet megjelölni a prioritás sorrendjében.

 

6.Pályázat benyújtása szükséges dokumentumok

 

Az érvényes jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni az elektronikus felületen:

 • a nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy az Idegen Nyelvi Intézet igazolása a középfokú nyelvtudásról);
 • fényképes szakmai önéletrajz magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén, ha az eltér az angoltól, Europass formátumban (www.europass.hu); 
 • motivációs levelet a jelentkezési felületen kell megírni, mely tartalmazza a külföldi egyetemen végzendő tanulmányok leírását és azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát  (motivációs levél magyarul és a tanulmányok nyelvén, legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben);
 • 1 db oktatói ajánlás az egyik Budapesti Metropolitan Egyetem tanító oktatótól (max. fél A/4-es oldal);
 • Művész hallgatóknak dokumentum feltöltése, amely tartalmazza a működő linket az online elérhető portfólióhoz
 • Tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);


7. Kiegészítő támogatások:

A havi támogatás mellé a következő kiegészítő támogatások állnak rendelkezésre:

 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja  az angol, német, francia, olasz, holland és spanyol nyelvekből történő felkészülést.
 • A külföldi (fogadó) felsőoktatási intézmény által a szorgalmi időszak megkezdése előtt megrendezésre kerülő nyelvi kurzus a hallgató számára opcionális. A nyelvi kurzus idejére ösztöndíjat nem tudunk biztosítani.
 • Szociális támogatás és fogyatékkal élő résztvevők számára nyújtott támogatás a későbbiekben külön megpályázható.
A pályázat benyújtása a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.
  

 
A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi módokon kérhető:

Elektronikus úton:
erasmus@metropolitan.hu

Személyesen:
Nemzetközi Igazgatóság, Erasmus Iroda
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. főépület, F110-es. iroda
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9:00- 15:00


8. Hasznos információ

Kiválasztási folyamat


A benyújtott pályázatokat a Nemzetközi Bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói névsort a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.
Az elbírálás szempontjai:
Az azonos intézménybe szóló pályázatok a pályázást megelőző két félév tanulmányi átlaga, valamint a nyelvvizsga alapján kerülnek elbírálásra. A legmagasabb tanulmányi átlaggal, legalább középfokú nyelvismerettel rendelkező hallgató nyeri el az adott intézménybe az ösztöndíjat. Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb nyelvtudása van az adott nyelvből.
A nyertes hallgatókat a Nemzetközi Igazgatóság írásban értesíti. Az írásbeli értesítés keltezésétől számított egy héten belül a nyertes hallgatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a Nemzetközi Bizottság által odaítélt helyet a pályázatában szereplő félévre.

Kiutazás feltételei:

 • Aktív hallgatói jogviszony az Erasmus+ időszak teljes időszaka alatt
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Budapesti Metropolitan Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • Európai Bizottság on-line felmérése (OLS), a hallgató nyelvi kompetenciáinak ilyen módon történő ellenőrzése is a kiutazás feltétele.
 • Korábban telesített Erasmus mobilitás esetén a hallgató nem lépheti túl a jelen pályázati felhívásban elnyert maximálisan odaítélhető 12 hónapos keretet képzési ciklusonként.

A külföldi tanulmány sikeres elvégzésének feltételei

 • A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter, vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt. Kinttartózkodás igazolása a szemeszter végén a tanulmányi időszakot igazoló hivatalos dokumentummal. 
 • A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját.
 •    A partneregyetemen elvégzett kurzusokat be kell számíttatni a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzendő tanulmányokba legalább 20 kredit értékben. Ezen feltétel teljesítésének elmaradása az ösztöndíj visszafizetését vonhatja maga után.