KÉPZÉSEKFELVÉTELI
PÓTFELVÉTELI 2017
Felvételi kisokos
PÓTFELVÉTELI 2017 Jelentkezési tudnivalók Felvételi vizsga Pontszámítás Ponthatárok Mesterszakok kreditelismerési kérelmei
Felvételi Információs Iroda
MERRE TOVÁBB? - Milyen képzést válasszak?
Miért érdemes diplomát szerezni?
Tudnivalók a hallgatói szerződésről
GYIK
Osztályfőnököknek
Felvételi Hírlevél
Átjelentkezés, szakváltás
Szülőknek
Osztályfőnököknek
MIÉRT A METROPOLITAN?EGYETEMÜNKRŐL
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
MŰVÉSZETI
KÉPZÉSEK TÁJÉKOZTATÓ
TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS

Mesterképzés

Pontszámítás
 
Nem művészeti mesterképzések
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is:
 • 60 pont szerezhető a felvételi vizsga során,
 • 30 pont szerezhető az oklevélben szereplő minősítés alapján (az oklevél minősítésének hatszorosa),
 • maximum 10 pont szerezhető többletpontként.

 

Művészeti mesterképzések
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is:

 

A belsőépítész környezettervező művész mesterszakon:

A design- és művészetmenedzsment mesterszakon:

divat- és textiltervezés mesterszakon:

A filmoperatőr művész mesterszakon:

 • a felvételi vizsgán max. 99 pont szerezhető (gyakorlati felvételi vizsga:69 pont +szakmai alkalmassági vizsga /esszé + portfólió/: 30 pont/12 p + 18 p/
 • max. 1 pont többletpontként szerezhető.

A formatervezés mesterszakon:

 

A mozgóképművész mesterszakon:

 

A tervezőgrafika mesterszakon:

 

 


Elfogadott oklevelek:

Vezetés és szervezés mesterszak
 
a.) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:
 • a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak.
   
b.) Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
 • kereskedelem és marketing
 • nemzetközi gazdálkodás
 • pénzügyi - számviteli
 • turizmus-vendéglátás
 • alkalmazott közgazdaságtan
 • humánerőforrás menedzser
 • gazdaságelemzés
 • üzleti szakoktató
 • közszolgálati
   
c.) Továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetem szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának  alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága  elfogad.

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók és letölthető dokumentumok ITT találhatóak.

 
Turizmus-menedzsment mesterszak
 
 
a.) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.
 
b.) Amennyiben nem az 1. pontban felsorolt szakokon végzett, a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

c.) Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A b.), c.) pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalat gazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből, legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből, legalább 20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.
A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók és letölthető dokumentumok ITT találhatók.

Kommunikáció és médiatudomány mesterszak

a.) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció szak.

b.) Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területek alapképzési szakjai.

c.) Meghatározott feltételek teljesítésével figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan, vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.

 

 

Belsőépítész környezettervező művész mesterszak

a., A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok:

 • Környezetkultúra BA
 • Építőművész BA
 • Formatervező BA


b., A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:    

 • Művészetközvetítés/- Plasztikai ábrázolás BA
 •  Művészet/-, -, Alkalmazott látványtervezés BA
 •  Műszaki terület/Építészmérnök Bsc, Ipari termék- és formatervező mérnök Bsc


c., Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • művészeti ábrázolási ismeretek (30 kredit): rajz, színtan, formatan, anatómia, mintázás, ábrázoló geometria, számítástechnikai ismeretek, grafikai tanulmányok
 • tervezési és szakelméleti ismeretek (30 kredit): belsőépítészeti tervezés, építészeti tervezés, tárgytervezés, bútortervezés, bútor-szerkezettan, épület-szerkezettan, szaktörténet, számítógépes tervezés


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.


 

Filmoperatőr művész mesterszak

1.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok, teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • Kameraman BA
 • Mozgókép BA

1.2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 • Televíziós műsorkészítő BA
 • Média design BA
 • Fotográfia BA
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret BA mozgókép-készítő szakirány
 • Intermédia művész egységes osztatlan mesterképzési szak


A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: rendezői és operatőri ismeretek. filmtörténet, művészettörténet, irodalom- és kultúratörténet, vágás, labor- és digitális technika, web-design, fotográfiai ismeretek, filmforgalmazás.

A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.

 

Mozgóképművész mesterszak 

1.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok:

■ Mozgóképkultúra és médiaismeret BA
■ Mozgókép BA Film- és televízió-rendező szakirány
■ Elektronikus ábrázolás BA
■ Kameraman BA
■ Forgatókönyvíró BA
■ Mozgókép BA, Vágó szakirány
■ Animáció BA
 

1.2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

■ Mozgókép BA (a 4.1-ben nem említett szakirányok esetén)
■ Média design BA
■ Kommunikáció és médiatudomány BA
■ Filmelmélet és filmtörténet BA
 

A fentieken túl - kivételes esetekben - más BA szakokról (pl. bölcsész, közgazdász, társadalomtudományi) filmes előképzettséggel és ismeretekkel rendelkező hallgatók.

1.3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 Az 1.1. és 1.2. -ben felsorolt alapszakokról történő jelentkezés esetén legalább 30 kreditet kell szakelméleti ismeretkörökből (mozgóképtörténet és- elmélet) és vizuális gyakorlati ismeretkörökből (operatőri ismeretek, forgatókönyvírás, szerkesztés, rendezői ismeretek és vágási ismeretek) felvenni. A megkövetelt kreditszám mértéke, illetve a követelmények a kreditátviteli bizottság döntésétől függően változhatnak abban az esetben, ha a hallgató ezeket a tárgyakat vagy ezzel egyenértékű stúdiumokat már hallgatta.

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.

 

 

Tervezőgrafika mesterszak

a., Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • tervezőgrafika alapképzési szak.

b., Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 • elektronikus ábrázolás szak
 • képi ábrázolás szak
 • látványtervező szak
 • animáció szak
 • média design szak
   

  A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: pl. tervezőgrafikai tervezési feladatok, grafikatörténeti ismeretek, program és digitális gyakorlati ismeretek, tipográfiai ismeretek, nyomdatechnológiai, vizuális studiumok, mediatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


  A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.

   
FELVÉTELI IRODA
Infó vonal: 06-1-273-2419
E-mail: felveteli@metropolitan.hu

METROPOLITAN YOUTUBE CSATORNA