KÉPZÉSEKFELVÉTELI
PÓTFELVÉTELI 2017
Felvételi kisokos
PÓTFELVÉTELI 2017 Jelentkezési tudnivalók Felvételi vizsga Pontszámítás Ponthatárok Mesterszakok kreditelismerési kérelmei
Felvételi Információs Iroda
MERRE TOVÁBB? - Milyen képzést válasszak?
Miért érdemes diplomát szerezni?
Tudnivalók a hallgatói szerződésről
GYIK
Osztályfőnököknek
Felvételi Hírlevél
Átjelentkezés, szakváltás
Szülőknek
Osztályfőnököknek
MIÉRT A METROPOLITAN?EGYETEMÜNKRŐL
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
MŰVÉSZETI
KÉPZÉSEK TÁJÉKOZTATÓ
TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS

Alapképzés és felsőoktatási szakképzés

PONTSZÁMÍTÁS

 

I. Alapképzés

Nem vehető fel az a jelentkező, aki alapképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez alapképzés esetén 2015. január 1-től 280 pont, azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni.

Művészeti képzések

A művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot – a felsőoktatási intézmények döntésének megfelelően – kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki- többletpontok hozzáadása nélkül!

A művészeti képzési területhez tartozó szakokon (animáció, design és művészetelmélet, fotográfia, kameraman, média design, televíziós műsorkészítő, tervezőgrafika), valamint a művészetközvetítő képzési területhez tartozó szakokon (elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás, kézműves, környezetkultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) a középiskolai és érettségi eredményekből nem számolnak pontokat.

Ezeken a szakokon a jelentkezőknek felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgán kell részt venniük. A gyakorlati vizsgán összesen 200 pontot lehet szerezni. Amennyit a jelentkező szerez, az megduplázódik, így lehet összesen maximum 400 pont.
 

A művészeti szakok felvételi vizsgájáról bővebb információ ITT talál.

 

Nem művészeti képzések

Felvételi pontok számítási módszerei

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

 1. 1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.
 2. 2. Az érettségi pontok kétszerese.

 

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét számítási módszerrel maximum 400 pontot lehet szerezni, ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 100 többletpont).

A maximálisan elérhető összpontszám 500 pont.

 

Figyelem!

Társadalomtudományi képzési területen minden szakon, tehát a Metropolitan esetében a Kommunikáció és médiatudomány, illetve a Nemzetközi tanulmányok  alapképzési szakokra jelentkezőknek a felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

(Kivétel ez alól, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkezik.)

A felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani. Ebben az esetben nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára, továbbá tanulmányi pontok kiszámítására nincs lehetőség.

A felsőfokú oklevél minősítése alapján az alábbiak szerint adható pontszámok megkettőzésével és a felvételi kormányrendelet szerinti többletpontok hozzá-adásával:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén  367 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 333 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

Amennyiben a felsőfokú oklevél, illetve annak minősítése nem áll rendelkezésre, a pontszám a jelentkező tanulmányi eredményének alapul vételével kerül meghatározásra.
Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért a fent meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, az Oktatási Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről


 

 

1.Tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása


Az első módszer a felvételi pontok számítására a tanulmányi és érettségi pontok összegének számítása.

Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):

 • Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel meg kell szorozni (legfeljebb 100 pont)
  Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány
  Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell,
  hogy helyettük más tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt (megtalálható a www.felvi.hu honlapon), és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamáról.
 • Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

Ez összesen legfeljebb 200 pont. Ehhez adják hozzá az érettségi pontokat, ami maximum 200 pont lehet:

Érettségi pontok (maximum 200 pont):
Annak megfelelően, hogy az adott szak melyik képzési területhez tartozik, két érettségi vizsgatárgyat kell választani:

 • gazdasági terület: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)
 • társadalomtudományi terület: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

 

A fenti tantárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.

A 2005 előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért az alábbi számítás alapján határozzák meg százalékos eredményüket:

- jeles (5)                       100 %
- jó (4)                             79 %
- közepes (3)                    59 %   
- elégséges (2)                 39 %

Így a tanulmányi és érettségi pontok összesen maximum 400 pontot tesznek ki, ehhez adják hozzá a többletpontokat, ami maximum 100 pont lehet.


2. Érettségi pontok kétszerese
A másik lehetőség a felvételi pontok számítására az érettségi pontok megduplázása, amely így összesen maximum 400 pont lehet (összesen maximum 200 pontot lehet szerezni érettségi pontokkal, ezt kell megduplázni, ami így összesen maximum 400 pont lehet). Ehhez adják hozzá a többletpontokat, ami maximum 100 pont lehet.

Az érettségi pontok számításának módját lásd fentebb.

 


II. Felsőoktatási szakképzés

Nem vehető fel az a jelentkező, aki felsőoktatási szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez felsőoktatási szakképzés esetén 2015. január 1-től 240 pont, azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni.

A maximálisan elérhető pontszám többletpontokkal együtt 500 pont.

A felvételi pontok számítására 3 módszer van:

 1. a tanulmányi pontok kétszerezése
 2. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 3. az érettségi pontok kétszerezése.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Mivel felsőfokú szakképzés esetén nincs meghatározva, hogy melyik két érettségi tárgyból kell érettségi pontot számolni, így a két legjobb érettségi eredményből történik az érettségi pont számítása.

A számítási módok részletes leírását lásd az alapképzésnél.

 

PÉLDA PONTSZÁMÍTÁSRA

FELVÉTELI IRODA
Infó vonal: 06-1-273-2419
E-mail: felveteli@metropolitan.hu

METROPOLITAN YOUTUBE CSATORNA