KÉPZÉSEKFELVÉTELI
PÓTFELVÉTELI 2017
Felvételi kisokos
PÓTFELVÉTELI 2017 Jelentkezési tudnivalók Felvételi vizsga Pontszámítás Ponthatárok Mesterszakok kreditelismerési kérelmei
Felvételi Információs Iroda
MERRE TOVÁBB? - Milyen képzést válasszak?
Miért érdemes diplomát szerezni?
Tudnivalók a hallgatói szerződésről
GYIK
Osztályfőnököknek
Felvételi Hírlevél
Átjelentkezés, szakváltás
Szülőknek
Osztályfőnököknek
MIÉRT A METROPOLITAN?EGYETEMÜNKRŐL
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
MŰVÉSZETI
KÉPZÉSEK TÁJÉKOZTATÓ
TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS

Hogyan lehet jelentkezni?

A felvételi eljárások során jelentkezést benyújtani kizárólag online a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételivel lehet.

Regisztráció

Az elektronikus felvételi használatának első lépése a www.felvi.hu honlapon történő regisztráció. A regisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni a honlapon. Szintén ekkor rögzíti a jelentkező az általa az e-felvételi során használt e‑mail címet. A regisztrált ügyfelek bejelentkezés után a Szolgáltatások menüsorban vagy "Az én felvim" menüpontban használhatják a regisztrációhoz kapcsolódó funkciókat.
Itt található az e-felvételi menüpont is. (Amennyiben valaki már rendelkezik regisztrációval, akkor ezt nem szükséges újra megtennie.)
A regisztrációt követően az
e-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az e-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásulvétele az elektronikus jelentkezés elengedhetetlen feltétele, az abban foglaltak a megfelelő használathoz kapcsolódóan mérvadóak. Miután a jelentkező elfogadta a felhasználási feltételeket, az e-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e-mail címére az egyedi biztonsági kódját. A biztonsági kód minden alkalommal szükséges az e-felvételi rendszerébe való belépéshez.

E-felvételizők esetében az ún. felvételi azonosító szám a felületre történő első belépés alkalmával kerül automatikusan kiosztásra, ezt a számot a jelentkező e-mailben (a biztonsági kóddal együtt) megkapja, illetve az e‑felvételi felületén folyamatosan láthatja.

Az e-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván a jelentkező adatait. A felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

Űrlapok kitöltése és a dokumentumok feltöltése

Az e-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat. Az e-felvételi rendszerben számos segítő funkció támogatja a jelentkezőt a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltésében – súgók, útmutatók, hírlevelek, keresők formájában. Az automatikusan érvényesíthető formai korrekciókat begépelés után a rendszer saját maga elvégzi, amennyiben a hiba érdemi – de ellenőrizhető és informatikailag kezelhető –, arról az e-jelentkező hibaüzenetet kap. Az e-felvételi legnagyobb előnye tehát a felsőoktatási felvételi szabályokra épülő feltételrendszer, amely nem engedi meg a hibás vagy hiányos űrlapkitöltést.

Figyelem! Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is szükséges!

Ha az e-jelentkező meggondolja magát, változik a szándéka, akkor nem kell új nyomtatvány(ok) kitöltésével bajlódnia, a javításokat, módosításokat az interneten keresztül egyszerűen és biztonságosan végezheti el. (Természetesen a jelentkezési határidő lejártával után ezek a lehetőségek a jogszabályoknak megfelelően korlátozottak.) A jelentkezéshez szükséges különböző dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők a felületre.

Eljárási díj befizetése

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor - a jelentkezési helyek számától függően - kiegészítő díjat kell fizetnie.

A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Az elektronikusan felvételizők folyószámláról banki átutalással, illetve dombornyomott, vagy virtuális bankkártyás fizetéssel az e-felvételiből elérhető internetes felületen fizethetik be.

Hitelesítés

A jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:

Ügyfélkapu regisztráció: Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével minden magyar állampolgár a személyazonosságának igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. (Külföldi állampolgárok a szolgáltatást nem tudják igénybe venni.)

Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni, de arra figyelni kell, hogy ideiglenes regisztráció nem fogadható el az e-felvételiben való jelentkezés hitelesítéséhez. (Az e-felvételin kívül folyamatosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu). Amennyiben az e-jelentkező rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor az e-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről elektronikus értesítést kap.

Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.1190. Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé.

Figyelem! Amennyiben az e-jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván módosításokat tenni (vagy a jelentkezési határidő eleve lejárt).

Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adása a felvételi eljárások jelentkezési határideje utáni egy héten belül esedékes. A pontos dátum megtekinthető a felvi.hu oldalon, vagy az egyetem éppen aktuális felvételi eljárásra vonatkozó tájékoztató oldalain.

 

Dokumentumkezelés az e-felvételiben

A felsőoktatási intézmények által mellékletként kért különböző dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket sem kell postán elküldeni.

Az elektronikusan feltöltött dokumentummásolatok csoportját a rendszer ellenőrzi abból a szempontból, hogy a megjelölt jelentkezési helyek követelményei alapján mutatkozik-e még hiány.

Az e-jelentkezés véglegesítésekor a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok" pontjában ellenőrizze, hogy minden, már rendelkezésére álló dokumentumot feltöltött-e!

Amennyiben az e-jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postai úton az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf.1190. címre lehet azokat benyújtani. Hitelesítő adatlappal történő hitelesítés esetében kötelező az e-felvételi felületére fel nem töltött, de szükséges – és a jelentkezéskor már rendelkezésre álló – dokumentummásolatokat az adatlappal együtt egy borítékban megküldeni.

 

 

 

FELVÉTELI IRODA
Infó vonal: 06-1-273-2419
E-mail: felveteli@metropolitan.hu

METROPOLITAN YOUTUBE CSATORNA