KÉPZÉSEKFELVÉTELI
PÓTFELVÉTELI 2017
Felvételi kisokos
PÓTFELVÉTELI 2017 Jelentkezési tudnivalók Felvételi vizsga Pontszámítás Ponthatárok Mesterszakok kreditelismerési kérelmei
Felvételi Információs Iroda
MERRE TOVÁBB? - Milyen képzést válasszak?
Miért érdemes diplomát szerezni?
Tudnivalók a hallgatói szerződésről
GYIK
Osztályfőnököknek
Felvételi Hírlevél
Átjelentkezés, szakváltás
Szülőknek
Osztályfőnököknek
MIÉRT A METROPOLITAN?EGYETEMÜNKRŐL
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
MŰVÉSZETI
KÉPZÉSEK TÁJÉKOZTATÓ
TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS

Szülőknek

Kedves Szülők!

Továbbtanulás? Elérkezett az idő, amikor gyermekének döntenie kell, hogy hol és milyen szakon szeretne továbbtanulni. A választás nem könnyű, hiszen bő a kínálat, és rengeteg szempontot kell mérlegelni a döntéshez. A szülők ilyenkor sokszor bajban vannak, hogy mivel és hogyan is segítsék gyermekeiket ebben a fontos kérdésben. Néhány praktikus tanáccsal és információval szeretnénk az Önök dolgát megkönnyíteni, valamint a Metropolitan-el és képzéseinkkel kapcsolatos kérdéseikre is szeretnénk válaszolni.
 • 01.
  Milyen lehetőségeink vannak a tandíj finanszírozásával kapcsolatban?

Az alábbi linken részletesen elolvashatja, hogy milyen ösztöndíjak, finanszírozási lehetőségek vannak:

http://metropolitan.hu/felveteli/200/osztondijak-finanszirozas.html

 • 02.
  Miért érdemes diplomát szerezni?
Az utóbbi években a diploma más értéket képvisel, más szerepet lát el, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az akkori elitoktatásnak köszönhetően kevesek kiváltsága volt a diploma, ezzel szemben ma sokkal könnyebb bejutni a felsőoktatásba és ott végzettséget szerezni. A változást sokan, sokféleképpen ítélik meg, egy biztos azonban: a témával foglalkozó kutatásokból továbbra is egyértelműen kirajzolódik a diplomával rendelkezők helyzeti előnye az élet sok területén.

1. Diplomával magasabb a fizetés

A felsőfokú végzettségű munkavállalók például lényegesen jobb kereseti viszonyokkal rendelkeznek, mint a középfokú érettségivel rendelkező társaik. A fizetések közti különbségek aránya az összes OECD-ország közül nálunk a legnagyobb. Az egyetemet végzettek több mint kétszer annyit keresnek, mint az érettségizettek, a főiskolai diplomások pedig átlagosan hetvenezer forinttal kapnak több fizetést bruttóban havonta, mint a technikumot végzett szakemberek. Eközben egy főiskolát vagy egyetemet végzett, negyvenes éveiben járó férfi nagyjából egyharmaddal keres többet az érettségizett kortársánál Olaszországban, durván a felével többet Ausztriában és Németországban, háromnegyedével Portugáliában.

Természetesen az egyes képzési területen végzettek más-más jövedelemre számíthatnak - az informatikusok, mérnökök, gazdasági szakemberek átlagjövedelme meghaladja néhány más terület dolgozóinak bérét, de megfelelő kiegészítő képzettségekkel a nem klasszikus sikerszakmák diplomásai is megalapozhatják sikeres munkaerő-piaci pályafutásukat. A versenyszférában a jövedelmi mutatók az első tíz-tizenöt munkával töltött évben meredeken ívelnek felfelé. Az érdekes jelenség hátterében a fiatal diplomások tipikus karrierútja húzódik meg - negyvenes éveik elejére a megfelelő tudással és képességekkel rendelkező felsőfokú végzettségűek jelentős része vezetői vagy középvezetői beosztásokat érhet el, és közepesen magas vagy éppenséggel kifejezetten magas szinten stabilizálódhat keresete.

2. Diplomával biztosabb az elhelyezkedés

Az egyre nagyobb számú felsőoktatási hallgató és végzett diplomás pályakezdő láttán sokan elbizonytalanodnak, hogy szüksége van-e a magyar munkaerőpiacnak ennyi diplomás fiatalra. Néhányan azt hangsúlyozzák, hogy hazánkban diplomás túltermelés folyik. Kétségtelen, hogy vannak olyan szakmák, ahol több végzett diplomás van, mint ahányan az adott szakmában el tudnak helyezkedni. Ennek köszönhetően egyre több diplomás helyezkedik el az eredeti végzettségétől távolabb eső szakmákban. Ez azonban nem minden esetben tragédia, sőt. Csak egy példa: gyakori eset, hogy egy német, angol vagy francia tanári diplomával valaki a pedagógusi pálya helyett „kénytelen" egy ismeretlen területtel foglalkozó nemzetközi céghez „igazolni", ahol viszont a fizetések jóval magasabbak, mint a közoktatásban.

Az említett okok miatt a diplomás pályakezdők körében sokkal kisebb arányban van jelen a munkanélküliség, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében. Konkrét számokról szólva az okleveles pályakezdők munkanélküliségi rátája a teljes népességre vetítve 2-3 százalék, míg az alacsonyabb végzettségűek esetében ez 8 százalék.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar munkaerőpiac évek óta több területen is diplomás szakemberhiánnyal küzd. Az informatikus-hallgatók legjobbjai gyakran már az iskolapadból elkelnek, de a műszaki végzettségű fiatalok: a gépész- és villamosmérnökök, az építészek és az építőmérnökök is biztos elhelyezkedéssel és kiváló fizetési viszonyokkal számolhatnak. Nagy a kereslet a jól képzett gazdasági szakemberek iránt is.

Persze senki sem ringathatja magát abba a hitbe, hogy a kezében tartott diploma már önmagában álmai állásába, a munkaerőpiac legfelsőbb régióiba repíti őt. A diplomával rendelkezők száma az utóbbi években erőteljesen megnövekedett és ez kiélezettebb versenyszituációt teremtett az állásokért folytatott harcban. A cégek több jelentkező között válogathatnak, tehát igényeiket is emelhetik - a végzettséget igazoló papír egyre ritkábban elég a sikerhez. Az elhelyezkedés legfőbb sarokköve az idegen nyelvtudás - a munkáltatók legáltalánosabban az angol nyelvismeretet várják el, de a különlegesebb nyelven beszélők is jó eséllyel bízhatnak akár speciálisabb munkakörökhöz kötődő magas presztízsű állások elnyerésében.

3. A diplomások tovább élnek

Érdekes információ, hogy statisztikailag egyértelműen kimutatható: a diplomások általában hosszabb életet élnek, mint azok, akik nem rendelkeznek diplomával. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet nemrégiben közölt tanulmánya szerint jelentős összefüggés van az iskolai végzettség és a várható élettartam között. A 2000-2004 között a 30 éves felsőfokú végzettségűek várható élettartama a férfiak esetében 78 év, míg a nők esetében több mint 82 év. Ugyanakkor a 8 általánossal nem rendelkezők esetében ugyanez a férfiaknál 62 év, míg a nőknél 72 év, azaz 16-20 év különbség van a várható élettartamot tekintve a legmagasabb és a legalacsonyabb iskolai végzettségűek között.

4. A diploma presztízse

A diploma értéke, megítélése sokat változott az utóbbi időben, ennek ellenére bátran ki lehet jelenteni, hogy a diplomának továbbra is komoly presztízse van. A diploma megszerzéséhez vezető úton - az előadásokon, a vizsgákon és a szakdolgozatírás közben - a hallgató olyan tudásra tehet szert, mellyel kiemelkedhet a hasonló képzést nem végző kortársai közül. Ráadásul az elmélyülés egy adott szakterületen az élet egyéb területen felhasználható tudást is ad. Ez lehet a magyarázata annak az általános jelenségnek is, hogy a diplomások sok esetben válnak a társadalom, a kisebb-nagyobb közösségek meghatározó embereivé. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a diplomások egy kiválasztott kisebbsége képezi majd a hazai tudomány és értelmiség színe-javát is.

5. A tanulás hasznos tevékenység

Végül van egy pofonegyszerű érv a továbbtanulás mellett: a tanulás alapvetően hasznos emberi tevékenység. A felsőoktatásban szerzett ismeretek olyan szellemi táplálékot nyújtanak a hallgatók számára, mely egész életüket befolyásolhatja. A felsőoktatás sok lehetőséget kínál, minden korosztály megtalálhatja a maga igényeinek és vágyainak megfelelő szakot, képzésformát.

Az egyetemek és főiskolák nem csak a frissen érettségizettek számára lehetnek vonzóak. A felsőoktatás szakmai alapozás után és alatt is várja a hallgatókat. A munkaadók többsége is örömmel veszi, ha az alkalmazottak továbbtanulásra adják a fejüket. Ennek keretet adhat az Európai Unió sokat hangoztatott irányelve, az ún. „élethosszig tartó tanulás" (life-long learning) is, melynek keretében arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy ne csak fiatalon fejlesszék tudásukat, hanem folyamatosan, életük bármelyik szakaszában legyenek nyitottak a tanulásra.
 
Forrás: felvi.hu

 • 03.
  Mi az a hallgatói szerződés? Mit kell tudni róla?

2013. június 1-jétől módosultak az állami ösztöndíj feltételei. Csökkent a kötelező hazai munkaviszony ideje, bővült a mentesítések köre, valamint a szerződés helyett nyilatkozatot tesznek szeptemberben az ösztöndíjas hallgatók.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hallgatói ösztöndíjszerződéseket érintő változásai visszamenőleg vonatkoznak a 2012 őszén és 2013 tavaszán beiratkozott (rész)ösztöndíjas hallgatókra.
 
2013 szeptemberében az ösztöndíjas hallgatók a beiratkozáskor az egyetemen vagy főiskolán nem szerződést írnak alá, hanem nyilatkoznak, amellyel vállalják az ezzel járó kötelezettségeket. A korábbi szerződésekhez képest változás, hogy az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokkal megegyező ideig kell hazai munkaviszonyt folytatniuk a végzett hallgatóknak. Egy hallgatói félév 5 hónapnak, hozzávetőlegesen 150 napnak felel meg, ami pl. egy 6 féléves képzés esetében 900 nap hazai munkaviszonyt* jelent.

Amennyiben az oklevél megszerzését követő 20 év alatt valaki nem dolgozik kellő időtartamot, a már „ledolgozott" napokkal csökkentett ösztöndíjnak az évente a KSH által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt összegét kell visszafizetnie.
Vegyünk ismét a fenti példát: Egy 6 féléves ösztöndíjas képzés esetében 900 napot kell a képzést követő 20 évben hazai munkaviszonyban töltenie a volt hallgatónak. Ha ebből pl. csak 500 napot volt hazai munkaviszonya a volt hallgatónak, akkor csak a fennmaradó 400 napra arányosan eső ösztöndíjösszeget (a fenti fogysztóiár-növekedés mértékével növelten) kell visszafizetnie.

A KSH által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértéke minden évben csak a fennmaradó („még le nem dolgozott") összeg értékét növeli, amiről évente értesítést küld az érintettnek a nyilvántartó hatóság.

A kötelező munkaviszony ideje mellett változott a kötelezettségek alóli mentesítések jogköre is. Ezentúl, ha egy hallgató megkezdi tanulmányait, azaz aktív hallgatói jogviszonyban tanul, de később úgy dönt, nem folytatja azt, az alábbi esetekben mentesülhet a visszafizetési kötelezettség alól:

 • alap- és mesterképzéseken, felsőoktatási szakképzésen egy aktív félévig,
 • osztatlan mesterképzéseken két aktív félévig folytatott, majd megszakított tanulmányok esetén.


Amennyiben a hallgató ennél hosszabb időt tölt aktív ösztöndíjas képzésen, úgy a fentebb leírt felmentés lehetőségével nem élhet.

Szintén a június 1-jei módosítások tartalmazzák azt a kitétel, miszerint, ha a hallgató a megszabott időn (a képzési idő másfélszerese) túl szerzi meg oklevelét, vagy egyáltalán nem szerez oklevelet, a törvény értelmében kérheti, hogy a visszafizetés helyett az ösztöndíjjal támogatott féléveknek megfelelő időtartamú hazai munkaviszonyát* vegyék figyelembe.

Az új szabályok azokra az ösztöndíjas vagy részösztöndíjas hallgatókra is vonatkoznak, akik 2012 őszén vagy 2013 tavaszán írták alá az ösztöndíjszerződést. Esetükben a szerződéseket ugyanolyan jognyilatkozatnak kell tekinteni, mint amelyet az ősztől beiratkozó hallgatók tesznek.

*A hazai munkaviszony fogalmába a jövőben beletartozik pl. az őstermelői tevékenység, a megbízási szerződés alapján folytatott személyes munkavégzés, amennyiben az e tevékenységéből származó, havi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozói és társas vállalkozói tevékenység is.

 
Forrás: www.felvi.hu
 • 04.
  Mit foglal magában a költségtérítési díj?

Az alábbi linken részletesen elolvashatja, hogy Egyetemünkön mit foglal magába a féléves költségtérítési díj:

http://www.metropolitan.hu/felveteli/165/tandij-finanszirozasi-lehetosegek.html

 • 05.
  Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni felsőoktatási intézmény választásakor?

• Fontos, hogy gyermeke ne azért válasszon egy adott felsőoktatási intézményt, mert esetleg az osztálytársa is oda jelentkezik, vagy odajár valaki a családból. Az egyéni érdeklődést mérlegelve érdemes kiválasztani a megfelelő intézmény megfelelő szakját.

• Figyelembe kell venni, hogy az adott felsőoktatási intézmény mennyiben segíti a hallgatók elhelyezkedését: milyen gyakorlati lehetőségeket kínál, ad-e nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőséget, vagy egyéb plusz szolgáltatásokat, amellyel támogatja a hallgatók karrierjét.

• Fontos ezen kívül, hogy a hallgatók milyen támogatásokra, és ösztöndíjakra pályázhatnak.

• A költségtérítéses képzéseknél érdemes megnézni, hogy mit foglal magában a költségtérítési díj, vannak-e esetleg rejtett költségek (pl. nyelvoktatás díja).

• Érdemes figyelembe venni azt is, hogy mennyire könnyen közelíthető meg az adott intézmény, és milyen szálláslehetőségeket kínálnak a vidéki hallgatóknak.

 • 06.
  Honnan szerezhetünk információkat egy adott intézményről vagy szakról?

• Először is érdemes megnézni az intézmény honlapját, és ha van, akkor kifejezetten a felvételizőknek szóló honlapot, hiszen ott egy helyen rengeteg fontos és hasznos információt találhat. Ha van az intézménynek hírlevele, szintén érdemes feliratkozni rá, hogy jobban megismerje az egyetemet.

• Ha tehetik, látogassanak el a nyílt napokra, valamint az Educatio felsőoktatási szakkiállításra, ahol akár hallgatókkal és oktatókkal is beszélgethetnek. Tőlük bennfentes információkat szerezhetnek az adott intézményről. Ilyen alkalmakkor tájékoztató kiadványokat és szórólapokat is osztanak, amelyekből érdemes hazavinni, és otthon nyugodtan áttanulmányozni őket.

• Továbbtanulási Kisokosunkban további hasznos tippeket és tanácsokat kaphat a témában. Töltse le most:http://www.metropolitan.hu/tovabbtanulasikisokos/

 • 07.
  Milyen képzéseket indít a Metropolitan az érettségivel rendelkezők számára?

Egyetemünk a kommunikáció, üzlet, turizmus és vizuális művészetek terén indít képzéseket. Több mint 40 felsőoktatási szakképzés és alapképzés közül választhatnak a jelentkezők.

Képzéseinket megtekintheti az alábbi linkeken:
http://felveteli.metropolitan.hu/1/alapkepzesi-szakok.html

http://www.metropolitan.hu/felveteli/12/felsooktatasi-szakkepzesek.html

 • 08.
  Amennyiben gyermekem elvégez Önöknél egy alapszakot, van arra lehetősége, hogy tovább tanuljon a Metropolitan-en?

Igen, számos diplomásoknak szóló képzésünk van: 16 mesterképzésre, illetve közel 30 szakirányú továbbképzésre jelentkezhetnek a felsőfokú oklevéllel rendelkezők.

Diplomásoknak szóló képzéseinket az alábbi oldalon ismerheti meg: www.metropolitan.hu/tovabb

 • 09.
  Önöknél kötelező valamelyik szakon az emelt szintű érettségi?

2013. január 1-től társadalomtudományi képzési területen minden szakon, tehát a Metropolitan esetében a Kommunikáció és médiatudomány, illetve Nemzetközi tanulmányok  alapképzési szakokra jelentkezőknek a felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

A pontszámításról és többletpontokról bővebben az alábbi linken olvashat:

http://felveteli.metropolitan.hu/27/pontszamitas.html

 • 10.
  Melyik szakokon van felvételi?

Felvételi vizsgát a művészeti képzéseinkre és mesterképzéseinkre jelentkezőknek kell tenni. A többi szak esetében a tanulmányi és érettségi eredmények, valamint a többletpontokból számított pontszám alapján lehet bekerülni.

Művészképzéseinknél a felvételi vizsgán megszerzett pontszámot (max. 200) duplázzák.

Egyetemünk január közepétől a művészeti szakok felvételi vizsgájára előkészítőt is hirdet, érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Az előkészítőkről bővebben a www.metropolitan.hu/muveszet oldalon olvashat.

Bővebb információt a művészeti szakok felvételijéről ITT talál.

 • 11.
  Azokon a szakokon, amelyeken nincsen felvételi, hogyan számolják a felvételi pontokat?

Alapképzési szakra jelentkezésnél kétfajta pontszámítási módszer van. Jó tudni, hogy amikor gyermeke beadja jelentkezését, akkor eredményei alapján automatikusan mindkét pontszámítási módszert lefuttatják, és amelyikkel több pontja jön ki, automatikusan azt fogják figyelembe venni, ezt nem kell külön kérnie.

Bővebb információ a pontszámításról ITT.

 • 12.
  A Metropolitan-en csak önköltséges képzéseket indítanak?

Sajnos több más felsőoktatási intézményhez hasonlóan a Metropolitan sem kapott magyar állami ösztöndíjas helyeket alapképzésben és felsőfokú szakképzésben. Ez azt jelenti, hogy a felvételizők többségének csak önköltséges formában lesz lehetősége a továbbtanulásra, bármely intézménybe is jelentkezzen.

Annak érdekében, hogy a továbbtanulás továbbra is bárki számára elérhető maradjon, az állam 2012 szeptemberétől bevezette a Diákhitel2-t kifejezetten a költségtérítés finanszírozás céljából. Erről itt olvashat bővebben: http://www.metropolitan.hu/felveteli/165/tandij-finanszirozasi-lehetosegek.html

 • 13.
  Hogyan lehet növelni gyermekeim esélyeit, hogy bekerüljön a Metropolitan-re?

Mindenképpen érdemes első helyen megjelölni a kiválasztott képzést, hiszen a ponthatár húzáskor a jelentkezési helyek sorrendjében bírálják el a felvételt.

 • 14.
  Mik a legfontosabb információk az új típusú diákhitellel, a Diákhitel2-vel kapcsolatban?

Az állam 2012 szeptemberétől bevezette a Diákhitel2-t kifejezetten az önköltség finanszírozás céljából. Az alábbiak jellemzik a Diákhitel2-t:

 • állami részösztöndíjas, valamint önköltséges hallgatók vehetik fel kizárólag a költségtérítés fedezésére maximum 10 szemeszteren keresztül
 • a felvehető összeg a költségtérítés teljes fedezésére elegendő, a költségtérítési díj összegével megegyezik a felvehető hitel összege
 • nagyon alacsony, 2%-os kamat
 • nem kell azonnal törleszteni – a Diákhitelhez hasonlóan csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónapban kell megkezdeni a törlesztést
 • jövedelemarányos törlesztés: a felvett összegtől függően a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő évben a bruttó minimálbér 4%-a a törlesztendő összeg, a harmadik évtől a törlesztő számításnak alapja a két évvel korábbi bruttó jövedelem legalább 4%-a (A felvett összeg függvényében – bizonyos esetekben - magasabb is lehet).
 • korlátlanul előtörleszthető, a hitel futamideje alatt bármikor lehetséges az előtörlesztés, korlátlanul és külön költségek nélkül
 • nincsen hitelbírálat: a hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet
 • a 2012/13-as tanév I. félévére igényelhető 2012.augusztus 15. és szeptember 17. között

Az egyéb költségek finanszírozására továbbra is igénybe vehető a szabadon felhasználható Diákhitel.

 • 15.
  Ha gyermekemnek nincsen jó tanulmányi eredménye, de szeretne továbbtanulni, akkor milyen lehetőségei vannak?

Ha nem kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, akkor azt javasoljuk, hogy adja be jelentkezését valamelyik felsőoktatási szakképzésünkre. Ezek gyakorlatorientált, rövid (2 éves) képzések. A felsőoktatási szakképzés elvégzése azért is jó, mert, ha ennek elvégzése után szeretne diplomát szerezni, akkor az elvégzett felsőoktatási szakképzésért többletpontokat kaphat, illetve a felsőoktatási szakképzés során elvégzett tárgyakat már nem kell újra teljesíteni az alapképzés során.

A felsőoktatási szakképzésekről bővebben ITT olvashat.

 • 16.
  Ha gyermekemet önköltséges képzésre veszik fel, van arra esély, hogy átkerüljön államilag támogatott képzésre később?

Sajnos magyar állami ösztöndíjas helyeket már csak mesterképzési szakjainkon tudtunk meghirdetni, így átsorolásra már csak mesterképzésben van lehetőség. Ott amennyiben megüresedik magyar állami ösztöndíjas hely, akkor arra pályázhatnak önköltségtérítes képzésben részt vevő hallgatók. Az elbírálásnál figyelembe veszik a pályázó tanulmányi eredményét, és szociális helyzetét is. Mivel általában a megüresedett magyar állami ösztöndíjas helyre több önköltséges hallgató pályázik, ezért nem könnyű ezeket megszerezni. Azt is meg lehet próbálni, hogy egy év múlva újrafelvételizik mesterképzésben magyar állami ösztöndíjas helyre, és időközben megpróbál minél több többletpontot összegyűjteni (pl. újabb nyelvvizsgát tenni, szakmai tapasztalatot szerezni, publikálni stb).

Sajnos mivel alapképzési szakjainkat, valamint felsőoktatási szakképzéseinket már csak önköltséges formában tudtuk meghirdetni, így ott nincs lehetőség átkerülni magyar állami ösztöndíjas képzésre.

 • 17.
  Önköltséges képzésben van lehetőség részletfizetésre, vagy Diákhitelből fizetni a tandíjat?

Mindkettőre van lehetőség.
A költségtérítést két részletben is lehet fizetni: ebben az esetben a részletfizetés első részlete a beiratkozáskor, a második részlete a nappali tagozatos hallgatók vizsgajelentkezési időszakának első napjáig esedékes.
 

Az állam 2012 szeptemberétől bevezette a Diákhitel2-t kifejezetten az önköltség finanszírozás céljából. Az alábbiak jellemzik a Diákhitel2-t:

 • állami részösztöndíjas, valamint önköltséges hallgatók vehetik fel kizárólag a költségtérítés fedezésére maximum 10 szemeszteren keresztül
 • a felvehető összeg a költségtérítés teljes fedezésére elegendő, a költségtérítési díj összegével megegyezik a felvehető hitel összege
 • nagyon alacsony, 2%-os kamat
 • nem kell azonnal törleszteni – a Diákhitelhez hasonlóan csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónapban kell megkezdeni a törlesztést
 • jövedelemarányos törlesztés: a felvett összegtől függően a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő évben a bruttó minimálbér 4%-a a törlesztendő összeg, a harmadik évtől a törlesztő számításnak alapja a két évvel korábbi bruttó jövedelem legalább 4%-a (A felvett összeg függvényében – bizonyos esetekben - magasabb is lehet).
 • korlátlanul előtörleszthető, a hitel futamideje alatt bármikor lehetséges az előtörlesztés, korlátlanul és külön költségek nélkül
 • nincsen hitelbírálat: a hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet
 • a 2012/13-as tanév I. félévére igényelhető 2012.augusztus 15. és szeptember 17. között
Az egyéb költségek finanszírozására továbbra is igénybe vehető a szabadon felhasználható Diákhitel.
 • 18.
  Milyen ösztöndíjakra, támogatásokra pályázhat gyermekem a tanulmányai során?

A Metropolitanen fontos, hogy ösztönözzük hallgatóinkat a lehetőségek kihasználására. Ugyanilyen fontos, hogy megadjuk a támogatást céljaik elérésére.

 
 
Metropolitan kreatív ösztöndíj

Legyél Te a közös nevező! Ösztönözzük azokat a hallgatóinkat, akik fontos szerepet játszanak a közösségi életben. A METU-s közösség érdekében tervezett kreatív tevékenységet, alkotást, problémamegoldást akár félmillió forinttal támogatjuk.


Metropolitan Start Up program

Támogatjuk a kreatív ötleteket. Értékteremtő projektek és üzletileg életképes programok megvalósítását segítjük akár 1 millió forinttal!

 
 
További ösztöndíjaink, támogatásaink:
 • Rendszeres szociális ösztöndíj
 • Alaptámogatás frissen felvett hallgatók részére
 • Rendkívüli szociális ösztöndíj
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
 • Köztársasági ösztöndíj
 • Közéleti ösztöndíj
 • Tudományos és szakmai ösztöndíj
 • Sport ösztöndíj
 • Hallgatói munkadíj
 • Erasmus-program
 • Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
 • Metropolitan szakmai és kulturális támogatás
 • Hódmezővásárhely város felsőoktatási ösztöndíja
 • Metropolitan – TATA ösztöndíja a Nemzetközi gazdálkodási szakon
 • METU tanulmányi ösztöndíj

A tájékoztatás nem teljes körű. Ösztöndíjainkról bővebben a www.metropolitan.hu oldalon olvashatsz.

 
 • 19.
  Gyermekemnek kollégiumra, vagy albérletre lesz szüksége, ebben is tudnak segíteni?

Természetesen. A felveteli@metropolitan.hu címre írva megkaphatja azon kollégiumok listáját, ahol tudják fogadni hallgatóinkat. Hallgatói Önkormányzatunk (HÖK) pedig albérletek és bérlőtársak felkutatásában tud segítséget nyújtani. Egyetemünknek még nincsen saját kollégiuma.

 • 20.
  A Metropolitan-en van szakmai gyakorlat?

Nemcsak, hogy van, de a szakok többségénél az utolsó félévben kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venniük a hallgatóknak. A szakmai gyakorlati hely kiválasztásában saját KarrierCentrumunk tud segíteni. Nem mindegy, hogy gyermeke hol és hogyan teljesíti majd szakmai gyakorlatát, ezen múlhat jövőbeli elhelyezkedése. Büszkék vagyunk rá, hogy hallgatóink 43%-ának állást ajánlanak gyakorlati helyén (Metropolitan, Alumni kutatás 2010). A közel 1750 gyakorlati helyből itthon és külföldön biztosan gyermeke is talál majd megfelelőt. Ezen kívül külföldi tapasztalatszerzési lehetőség is adott számos nyelvterületen.

 • 21.
  Gyermekem tanulmányai alatt milyen gyakorlati lehetőségeket biztosít Az Egyetem , ahol kamatoztathatja megszerzett tudását?
Hallgatóink bekapcsolódhatnak a szakmai életbe már az egyetemi évek alatt különböző tehetségműhelyekben, vagy Az Egyetem saját rádiójában és újságjában is szert tehetnek szakmai tudásra. Nagyon fontos szerepe van a kötelező szakmai gyakorlatnak is, amelyre a legtöbb szak esetében az utolsó félévben kerül sor.
 • 22.
  Hogyan tud majd gyermekem elhelyezkedni a megszerzett végzettséggel? Hogyan segít ebben Az Egyetem ?
Az elhelyezkedésben fontos szerepe van a kötelező szakmai gyakorlatnak. Ezen kívül ösztöndíjjal külföldi tapasztalatszerzési lehetőség is adott számos nyelvterületen. KarrierCentrumunk rendszeres fórumokkal és szakmai rendezvényekkel segíti a hallgatók álláskeresését, illetve az Alumni különböző szolgáltatásokkal segíti a már végzett hallgatókat is.

A KarrierCentrum által szervezett rendezvények, illetve szolgáltatásaik:

• állásbörzék

• Cégek Napja: rendezvény célja, hogy a hallgatókat közelebb hozza a realitásokhoz, és felkészítse őket a munkaerőpiacra való belépésre. Az állásbörzénél kötetlenebb hangulatú rendezvényen tanácsadás is zajlik, ahol a hallgatók a munkaerőpiacra való belépést is gyakorolhatják.

• Egyéni karrier-tanácsadás végzett hallgatóknak

• Szakmai gyakorlati tanácsadás: CAPTain- teszt: kompetencia alapú tesztrendszer, amely kifejezetten a munka világára készült, és csak a munkavégzés szempontjából lényeges tulajdonságokra, kompetenciákra fókuszál.
 • 23.
  Hogyan segíti Az Egyetem a diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzését?

Az egyetemen hallgatói fakultatív keretben három féléven át hallgathatnak általános nyelvi órákat 12 nyelven (angol, arab, francia, görög, japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd). Az Erasmus program résztvevőinek illetve a külföldi hallgatóknak szól a magyar mint idegen nyelv című tárgy, míg jelnyelv kurzusunkat elsősorban kommunikáció és közszolgálati szakos hallgatóinknak kínáljuk.

Ezen kívül vannak kötelező idegen nyelvi szaktárgyak, amelyek szakmai ismeretkörök idegen nyelven történő elsajátítását szolgálják.

A professzionális nyelvtudás bővítését segítik elő az egyes szakirányok, mint amilyen a Nemzetközi kommunikáció, a Corporate and Business Communication vagy a Nemzetközi marketing szakirány bőséges idegen nyelvi tantárgyi választéka. Szakmai tárgyainkat az angol mellett más nyelveken is meghirdetjük, így német, francia és olasz nyelven is.

A nyelvi kurzusok mellett többféle nyelvvizsgát is megszerezhetnek a KITEX Nyelvvizsgaközpontban. Lehetőséget biztosítunk a TOEIC nemzetközi üzleti kommunikációs nyelvvizsga letételére is, amely azért fontos a pályakezdők számára, mert egyre több multinacionális vállalat ezt használja az álláskeresők nyelvi készségeinek mérésére.

 

 • 24.
  Hogyan lehet jelentkezni képzéseikre?

ITT megtalálja jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

 • 25.
  Milyen határidőkre figyeljünk a felvételi eljárás során?

A felvételi jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat ITT találja.

 • 26.
  Honnan és hogyan szerezhetek még információkat, illetve válaszokat további kérdéseimre?

Felvételi Irodánk hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várja hívását a 06-1-273-24-19-es telefonszámon. Ugyanebben az időszakban személyesen is felkereshet minket a 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9 szám alatt, a Főépület 115-ös irodájában. Amennyiben e-mailt írna, levelét a felveteli@metropolitan.hu címre küldje.

Ezen kívül javasoljuk, hogy gyermekével látogassanak el valamelyik nyílt napunkra, ahol személyesen a szakvezetőktől, illetve hallgatóinktól kérdezhet. Nyílt napjaink dátumait ITT találja.

További kérdéseivel forduljon bizalommal Urbán-Váradi Alexandrához, a Felvételi Iroda munkatársához az alábbi elérhetőségeken:
tel.: 06-1-273-2419
email: felveteli@metropolitan.hu

FELVÉTELI IRODA
Infó vonal: 06-1-273-2419
E-mail: felveteli@metropolitan.hu

METROPOLITAN YOUTUBE CSATORNA