A projektről

2014 januárjában egyedülálló oktatásfejlesztési projekt indult útjára a Metropolitan Kommunikációs Alapítvány, a Budapesti Metropolitan Egyetem, valamint a GeoGebra Nonprofit Kft. kezdeményezésében. Az Új Széchenyi Terv TÁMOP Programja keretében megvalósuló, GEOMATECH névre hallgató kezdeményezés hosszú távú célja, hogy célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.

A projekt nyitórendezvényén Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár elmondta: „A köznevelés megújításának fontos eleme a matematikai és a természettudományos tárgyak népszerűsítése, megkedveltetése a diákokkal. Ezen területekről a munkaerőpiacra áramló szakemberek a gazdasági életet erősítik.” Hozzátette: „A program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és pedagógusok képzése kiemelten fontos terület.”

A GEOMATECH projekt keretében, a matematika és természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és élményszerűségét növelő digitális tananyagegységek aktívan hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a hazai diákok a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken. A GEOMATECH projekt a tananyagok oktatásban való alkalmazására több ezer általános- és középiskolai pedagógust tervez kiképezni, továbbá az elkészült oktatási anyagokhoz ingyenes online hozzáférést biztosít valamennyi érdeklődő számára.

A programban dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a korszerű, nemzetközi kutatási módszertanokon alapuló, de a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelő digitális tananyagokat a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével jelenítik meg. A GeoGebra a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott oktató szoftvere éppen az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget.  Emellett nemcsak egy világszerte népszerű, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott szoftver, de egy, a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. (további információ: www.geogebra.org).

Ennek a nemzetközi közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodnak a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek, hiszen többek között a Cambridge-i Egyetem és a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködik a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

 

uszt.jpginfoblokk.jpg